ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ถนอม โลมาศ , อดิสร เตือนตรานนท์ , สากล ระหงษ์ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , คทา จารุวงศ์รังสี , Anurat Wisitsoraat , Tanom Lomas , Adisorn Tuantranont , Sakol Rahong , Wattanasit Pimpao
คำค้น : Detectors , Electronics nanosensors technology , Laboratories , Physical sciences , Sensors , Sensory evaluation , กลิ่น , การตรวจวัดกลิ่น , การตรวจวัดก๊าซ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซนเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัย พัฒนาและสร้างความสามารถ(Capability) ในการผลิตเชิงพาณิชย์อุปกรณ์ประเภทเซ็นเซอร์ขนาดเล็กสำหรับวัดก๊าซที่ใช้ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์หลายชนิดรวมกัน ได้แก่ เทคโนโลยีฟิล์มบางและ เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) โดยเน้นที่เซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดไอระเหยของก๊าซพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ เป็นต้นและก๊าซอื่นๆ เช่น มีเทน แอลกอฮอล์ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเครื่องมือตรวจวัดก๊าซต่างๆ เช่น เครื่องตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษในสิ่งแวดล้อม เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เครื่องตรวจวัดกลิ่นสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์สุรา เซ็นเซอร์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยมีการประมวลผลชนิดของก๊าซเพื่อความแม่นยำในการตรวจวัด โครงการนี้เป็นการนำต้นแบบงานวิจัยเซ็นเซอร์อาร์เรย์ที่ผลิตได้ เช่น แอลกอฮอล์เซ็นเซอร์ ฯลฯ นำไปผลิตเป็นต้นแบบเชิงพาณิชย์และถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนได้

บรรณานุกรม :
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ถนอม โลมาศ , อดิสร เตือนตรานนท์ , สากล ระหงษ์ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , คทา จารุวงศ์รังสี , Anurat Wisitsoraat , Tanom Lomas , Adisorn Tuantranont , Sakol Rahong , Wattanasit Pimpao . (2551). การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ถนอม โลมาศ , อดิสร เตือนตรานนท์ , สากล ระหงษ์ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , คทา จารุวงศ์รังสี , Anurat Wisitsoraat , Tanom Lomas , Adisorn Tuantranont , Sakol Rahong , Wattanasit Pimpao . 2551. "การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ถนอม โลมาศ , อดิสร เตือนตรานนท์ , สากล ระหงษ์ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , คทา จารุวงศ์รังสี , Anurat Wisitsoraat , Tanom Lomas , Adisorn Tuantranont , Sakol Rahong , Wattanasit Pimpao . "การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , ถนอม โลมาศ , อดิสร เตือนตรานนท์ , สากล ระหงษ์ , วัฒณสิทธิ์ พิมเพา , คทา จารุวงศ์รังสี , Anurat Wisitsoraat , Tanom Lomas , Adisorn Tuantranont , Sakol Rahong , Wattanasit Pimpao . การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.