ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Plastic electronics , พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ได้เกิดการตื่นตัวอย่างมากในวงการเซมิคอนดักเตอร์เพื่อที่จะแสวงหาทางเลือกอื่นในการพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้วัสดุซิลิกอน ซึ่งทำให้วัสดุอินทรีย์ที่มีสมบัติทางไฟฟ้าอย่างพลาสติกนำไฟฟ้ากลายมาเป็น ทางเลือกใหม่ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Emerging Industry) และจากการวิจัยตลาดของบริษัท IDTechEx ได้ประมาณการว่ามูลค่าโดยรวมของตลาดพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มจาก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีนี้ (ค.ศ. 2006) ไปเป็น 13 พันล้านเหรียญในปี ค.ศ. 2012 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ อินทรีย์วัตถุแทนการใช้ซิลิกอนแบบเดิมเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมอุตสาหกรรมทั้งที่มีอยู่แล้วและที่เกิดใหม่ อย่างเช่น RFID หรือ จอภาพ ให้สามารถผลิตได้ในราคาประหยัดอีกด้วย (หากแต่ฟังก์ช้นการใช้งานอาจไม่ก้าวหน้า/หลากหลายมากนัก) จากการขยายตัวพลาสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ทำให้เกิดประเด็นว่าประเทศไทยเตรียมพร้อมอะไรบ้างสำหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่นี้ ด้วยเหตุนี้เอง เนคเทคจึงเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้จึงริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่คำตอบที่มีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายได้ โดยที่ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการกำหนดนโยบายเหล่านั้น จะถูกดึงออกมาใช้เพื่อเป็นแผนที่นำทาง ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ การผลิตสารอินทรีย์นำไฟฟ้า รวมไปถึง พลาสติกวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ ทดสอบ การวัด และการพัฒนาวัสดุพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบอุปกรณ์พลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ การนำพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Value Networks) 2) โครงสร้างด้านกำลังคน การเตรียมกำลังคน การฝึกอบรม หลักสูตร 3) การเกิดอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นในประเทศ อาจเกิดขึ้นได้ 3 แนวทาง การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเดิมที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อไปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ การดึงดูดอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศ การพัฒนาวิสาหกิจใหม่ (Start-Up Companies) ทางด้านพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen . (2551). การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen . 2551. "การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen . "การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , อดิสร เตือนตรานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Adisorn Tuantranont , Teerakiat Kerdcharoen . การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.