ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
นักวิจัย : อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , อดิสร เตือนตรานนท์ , วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา , ธิติมา มธุรส , อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ , พรพิมล ศรีทองคำ , จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล , Anurat Wisitsoraat , Adisorn Tuantranont , Wibool Piyawattanametha
คำค้น : Capillary electrophoresis , Detectors , Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Engineering and technology , Sensors , การเจือปนและการตรวจสอบ , วงจรรวม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาหาร , อุปกรณ์ตรวจจับ , เซ็นเซอร์ , แคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาชิพสำหรับแยกสารประกอบด้วยไฟฟ้าและวิเคราะห์ปริมาณด้วยเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab-on-a-Chip) ที่มีความสามารถในการแยกสารละลายในของเหลวด้วยวิธี Capillary Electrophoresis (CE) ในท่อขนาดไมโครเมตรที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) และนาโนเทคโนโลยี ที่มีเซนเซอร์แบบไฟฟ้าเคมีที่ใช้วัสดุนาโน ได้แก่ ท่อคาร์บอนนาโน (carbon nanotubes, CNTs) และอนุภาคนาโนอื่นๆ (nanoparticles) ร่วมกับสารทางชีวภาพ ได้แก่ เอนไซม์และแอนติบอดี้ เพื่อทำให้ได้ความไวสูงกว่าระบบธรรมดา ในส่วนแรกของโครงการจะเป็นการพัฒนาระบบ CE lab-on-chip เพื่อใช้ตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ กลุ่มสารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonists group)

บรรณานุกรม :
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , อดิสร เตือนตรานนท์ , วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา , ธิติมา มธุรส , อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ , พรพิมล ศรีทองคำ , จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล , Anurat Wisitsoraat , Adisorn Tuantranont , Wibool Piyawattanametha . (2553). การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , อดิสร เตือนตรานนท์ , วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา , ธิติมา มธุรส , อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ , พรพิมล ศรีทองคำ , จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล , Anurat Wisitsoraat , Adisorn Tuantranont , Wibool Piyawattanametha . 2553. "การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , อดิสร เตือนตรานนท์ , วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา , ธิติมา มธุรส , อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ , พรพิมล ศรีทองคำ , จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล , Anurat Wisitsoraat , Adisorn Tuantranont , Wibool Piyawattanametha . "การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ , อดิสร เตือนตรานนท์ , วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา , ธิติมา มธุรส , อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ , พรพิมล ศรีทองคำ , จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ , ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล , Anurat Wisitsoraat , Adisorn Tuantranont , Wibool Piyawattanametha . การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.