ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า
นักวิจัย : นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra
คำค้น : Engineering and technology , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Particle size determination , Particles , Pollution , Prototypes, Engineering , ต้นแบบ , มลพิษทางอากาศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อนุภาค , อนุภาคแขวนลอย , เครื่องวัดขนาดอนุภาคแขวนลอย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/838
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานวิจัยนี้นำเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าสำหรับวัดการกระจายตัวขนาดอนุภาคเชิงจำนวนสำหรับอนุภาคในช่วงขนาดระหว่าง 10 1000 นาโนเมตร ขึ้นเองภายในประเทศ ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีอนุภาคขนาดเล็ก และการใช้เครื่องมือทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ในอุตสาหกรรมการผลิต อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เภสัชกรรมและการแพทย์สาธารณสุข การศึกษาวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร

บรรณานุกรม :
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . (2550). การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . 2550. "การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . "การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.