ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งของโรเตอร์สำหรับมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งของโรเตอร์สำหรับมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์
นักวิจัย : นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล , Nisai Fuengwarodsakul
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Engineering and technology , Switched reluctance motor , การควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งโรเตอร์ , ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า , มอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/826
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มอเตอร์สวิตซ์รีลัคแตนซ์เป็นมอเตอร์ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการผลิต วัสดุหลักใช้ประกอบสร้างมอเตอร์มีเพียง แผ่นเหล็กและลวดทองแดง มอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์จึงมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับมอเตอร์ชนิดอื่น เช่น มอเตอร์เหนี่ยวนำ และ มอเตอร์ซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวร ที่ต้องใช้วัสดุที่มากกว่าและมีราคาแพงกว่า มอเตอร์ชนิดนี้เริ่มถูกนำไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่ต้องการการลงทุนต่ำ เช่น พัดลม, เครื่องสูบน้ำ หรือ คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ในการใช้งานมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์ โดยปกติแล้วชุดควบคุมจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งของโรเตอร์เพื่อที่จะสามารถกำหนด จังหวะการป้อนกระแสเข้าแต่ละเฟสอย่างถูกต้อง อุปกรณ์วัดตำแหน่งโรเตอร์จึงกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ถูกติดตั้งในมอเตอร์ สวิตช์รีลัึคแตนซ์ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์วัดตำแหน่งโรเตอร์มีราคาแพง โดยเฉพาะในมอเตอร์ที่มีำกำลังน้อยกว่าหนึ่งกิโลวัตต์ อุปกรณ์วัดตำแหน่งโรเตอร์อาจมีราคาเท่ากับราคามอเตอร์เอง ซึ่งมีผลให้ต้นทุนสูงและเป็นข้อด้อยต่อมอเตอร์ชนิดนี้ในงานที่ต้องการต้นทุน ต่ำ นอกจากนี้ตัววัดตำแหน่งยังเป็นอุปกรณ์ที่อ่อนไหวและถูกรบกวนง่าย ในโึครงการนี้ชุดควบคุมมอเตอร์สวิตรีลัคแตนซ์จะถูกพัฒนาโดยใช้การประมวลผล สัญญานเชิงเลขชุดควบคุมจะประมาณตำแหน่งของโรเตอร์จากสัญญานทางไฟฟ้าที่วัดได้ ซึ่งจะทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดตำแหน่งโรเตอร์ มอเตอร์สวิตรีลัคแตนซ์ที่ปราศจากอุปกรณ์วัดตำแหน่งโรเตอร์สามารถทำงานสภาวะ แวดล้อมที่สมบุกสมบันได้ เช่น ที่อุณหภูมิสูง ความดันสูง การสั่นสะเทือนมาก ความเร็วสูง หรือ ฝุ่นมาก ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอี่น ชุดขับเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นจะนำไปทดสอบในการใช้งานจริงในเครื่องต้นแบบซึ่ง อาจจะเป็นพัดลม เครื่องสูบน้ำ หรือ คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ

บรรณานุกรม :
นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล , Nisai Fuengwarodsakul . (2553). การพัฒนาวิธีการควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งของโรเตอร์สำหรับมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล , Nisai Fuengwarodsakul . 2553. "การพัฒนาวิธีการควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งของโรเตอร์สำหรับมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล , Nisai Fuengwarodsakul . "การพัฒนาวิธีการควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งของโรเตอร์สำหรับมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล , Nisai Fuengwarodsakul . การพัฒนาวิธีการควบคุมแบบไร้อุปกรณ์วัดตำแหน่งของโรเตอร์สำหรับมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.