ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
นักวิจัย : ปกาศิต สมศิริ , สืบสรวง คชาภรณ์กุล , ประพนธ์ จิตรกรียาน , นิยม หนูเล็ก , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ , Pakasit Somsiri , Seubsuang Kachapornkul , Prapon Jitkreeyarn , Niyom Nulek , Kanokvate Tungpimolrut , Nuntawat Thitichaiworakorn
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Engineering and technology , การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ , พลังงานกล , พลังงานไฟฟ้า , มอเตอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/754
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดงานของกลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมภายในเนคเทคเอง โดยที่ผ่านกว่า 10 ปีที่ทางกลุ่มได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมา ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานทางด้านระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ และระบบแปลงผันพลังงาน ซึ่งได้ร่วมงานกับภาคเอกชนในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในเชิงพานิชญ์และการใช้งานทดแทนภายในหน่วยงานเอกชนเอง รวมทั้งมีโอกาสที่ได้ร่วมงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ซึ่งจากการประชุมร่วมกัน ได้รับทราบความต้องการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมอเตอร์ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นเป็นรากฐานที่ยั่งยืนของการวิจัยและพัฒนาทางด้านนี้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเอกชนโดยตรง เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมอเตอร์จำเป็นที่จะต้องใช้แบบจากต่างประเทศเป็นหลัก และเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นกับการสร้างมอเตอร์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและความต้องการของเครื่องจักรโดยรวม ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนภายในประเทศ ระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกลุ่มได้เริ่มโครงการที่เกี่ยวกับการออกแบบมอเตร์เมื่อปี 2548 ที่ผ่านมา โดยมีระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 2 ปี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสมองไหลกลับ โดยจะเป็นเฟสแรก ซึ่งมีเป้าหมายหลักให้นักวิจัยในแต่ละกลุ่ม ได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ที่ต้องการจะพัฒนา เริ่มสร้างแวดล้อมและเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในการทำวิจัย และเริ่มต้นสร้างและนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ผ่านมา คือ ระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โครงการนี้จะเป็นเฟสที่สอง ซึ่งจะเน้นการพัฒนาต่อยอดและการผลักดันไปสู่การนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมจริงๆ และการนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานอื่นๆ เช่น ในคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทั้งในกังหันลม เป็นต้น ทางด้านเทคนิค โครงการนี้จะเริ่มต้นจากมอเตอร์ชนิดสวิตซ์รีลัคแตนซ์มอเตอร์ เนื่องจากข้อดีทางด้านโครงสร้างของมอเตอร์ชนิดนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้แม่เหล็กถาวร สามารถใช้เพียงเหล็กซิลิคอนที่มีโครงการสร้างง่ายๆมาเรียงซ้อนกันเท่านั้น ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำไปสู่การผลิตโดยภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ ขณะที่มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนก็มีประสิทธิภาพโดยรวมที่สูง ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ก็ยังสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบ มอเตอร์ชนิดอื่นๆต่อไปได้เช่นกัน

บรรณานุกรม :
ปกาศิต สมศิริ , สืบสรวง คชาภรณ์กุล , ประพนธ์ จิตรกรียาน , นิยม หนูเล็ก , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ , Pakasit Somsiri , Seubsuang Kachapornkul , Prapon Jitkreeyarn , Niyom Nulek , Kanokvate Tungpimolrut , Nuntawat Thitichaiworakorn . (2552). การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปกาศิต สมศิริ , สืบสรวง คชาภรณ์กุล , ประพนธ์ จิตรกรียาน , นิยม หนูเล็ก , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ , Pakasit Somsiri , Seubsuang Kachapornkul , Prapon Jitkreeyarn , Niyom Nulek , Kanokvate Tungpimolrut , Nuntawat Thitichaiworakorn . 2552. "การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปกาศิต สมศิริ , สืบสรวง คชาภรณ์กุล , ประพนธ์ จิตรกรียาน , นิยม หนูเล็ก , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ , Pakasit Somsiri , Seubsuang Kachapornkul , Prapon Jitkreeyarn , Niyom Nulek , Kanokvate Tungpimolrut , Nuntawat Thitichaiworakorn . "การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ปกาศิต สมศิริ , สืบสรวง คชาภรณ์กุล , ประพนธ์ จิตรกรียาน , นิยม หนูเล็ก , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ , Pakasit Somsiri , Seubsuang Kachapornkul , Prapon Jitkreeyarn , Niyom Nulek , Kanokvate Tungpimolrut , Nuntawat Thitichaiworakorn . การพัฒนามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.