ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย
นักวิจัย : ธีรนุช เจริญกิจ , พาวิน มะโนชัย , นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ , วิชญา ศรีสุข , รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ , Theeranuch Chantrachit , Rugkeart Sanprasert
คำค้น : Agricultural engineering , Engineering and technology , Humidity , Longan , Off season fruit , Other , ความชื้นสัมพัทธ์ , ผลไม้นอกฤดู , ลำไย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อุณหภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การกระจายการผลิตหรือการผลิตลำไยนอกฤดูเป็นแนวทางที่สำคัญในการแก้ปัญหาลำไย ไทย แม้ว่าปัจจุบันการผลิตนอกฤดูจะมีการผลิตอยู่บ้าง แต่ไม่สามารถรับประกันว่าจะประสบกับความสำเร็จทุกรายไป การผลิตลำไยนอกฤดูให้ประสบความสำเร็จมีปัจจัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งเรื่องคน เทคโนโลยีการผลิต และเรื่องของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือปริมาณน้ำฝน เป็นต้น แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษาและสรุปเป็นงานวิจัยที่สามารถ เผยแพร่สำหรับใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไปได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นทำการทดลองในแปลงเกษตรกรโดยการชักนำการออกดอก ตามช่วงเวลาที่กำหนด 3 ระยะ จากนั้นเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการออกดอกติดผล เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณแสงและ ความชื้นในดิน ตั้งแต่ราดสารเพื่อชักนำให้ออกดอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยกำหนดพื้นที่ทดสอบในพื้นที่ปลูกหลักๆ กระจายทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย เลย ศรีสะเกษ จันทบุรี และตาก รวมจำนวน 10 สวน และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะได้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ และเปอร์เซ็นต์การออกดอกติดผลของลำไยนอกฤดูของไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกระจายการผลิตต่อไป

บรรณานุกรม :
ธีรนุช เจริญกิจ , พาวิน มะโนชัย , นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ , วิชญา ศรีสุข , รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ , Theeranuch Chantrachit , Rugkeart Sanprasert . (2553). การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรนุช เจริญกิจ , พาวิน มะโนชัย , นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ , วิชญา ศรีสุข , รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ , Theeranuch Chantrachit , Rugkeart Sanprasert . 2553. "การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรนุช เจริญกิจ , พาวิน มะโนชัย , นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ , วิชญา ศรีสุข , รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ , Theeranuch Chantrachit , Rugkeart Sanprasert . "การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ธีรนุช เจริญกิจ , พาวิน มะโนชัย , นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ , วิชญา ศรีสุข , รักเกียรติ แสนประเสริฐ , ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ , Theeranuch Chantrachit , Rugkeart Sanprasert . การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.