ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา
นักวิจัย : อลิสา คงทน , Alisa Kongthon
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Asian Language Resource of NUT , Information literacy , Information, computing and communication sciences , Natural language processing (Computer science) , Sirindhorn International Institute of Technology , Text processing (Computer science) , การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) , การรับรู้สารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/733
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบัน การขาดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลนับเป็นปัญหาสำคัญในสังคมข้อมูลข่าวสาร โอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงและการแสดงองค์ความรู้ของตนเอง มีประเทศที่พัฒนาแล้วจำนวนมากทุ่มเทงบประมาณและความพยายามอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้ประชากรในประเทศสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยภาษาแม่ ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ในการจัดการภาษาที่หลากหลายนี้ เทคโนโลยีในการแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอล และการประมวลผลภาษานับเป็นเทคโนโลยีหลัก เนคเทคในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีบทบาทสำคัญในการกระจายความรู้และขยายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปยังนานาประเทศ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การรวบรวมและส่งผ่าน นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูลและเครื่องมือพื้นฐาน รวมทั้งฐานความรู้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติจากประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง ไปยังประเทศที่เริ่มดำเนินการหรือมีแผนในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา ในปี 2549 ได้มีการดำเนินกิจกรรมเบื้องต้นภายใต้โครงการนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเนคเทค ห้องปฏิบัติการวิจัย Thai Computational Linguistics (TCL) เครือข่าย Asian Language Resource of NUT และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) โครงการ ADD นี้จะขยายต่อไปอีก 3 ปีโดยมีกิจกรรมใน 3 ส่วนหลักคือ การจัดอบรมเนื้อหาในภาพกว้างของการประมวลผลภาษาธรรมชาติโดยเน้นที่การนำไปใช้ ริเริ่มโครงการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการให้คำแนะนำภาคสนามในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เป็นที่ต้องการของสมาชิก และการจัดทำระบบส่วนกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทางภาษาที่หลากหลาย

บรรณานุกรม :
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . (2553). การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . 2553. "การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . "การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . การประมวลผลภาษาในภูมิภาคเอเซียสำหรับการพัฒนาคลังข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านภาษา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.