ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
นักวิจัย : ยุพาพร แก้วพรม , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร , สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , มารุต วงษ์คำช้าง , ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล , Yupaporn Kaewprom , Kriskrai Sitthiseripratip , Worawut Wisutmethangoon , Surasith Piyasin , Jintamai Suwanprateeb , Pattarawit Rukkul , Marut Wongcumchang
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Dental implants , Engineering and technology , Modeling , Rapid prototyping , Surgery , การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว , ทันตกรรม , วิศวกรรมชีวการแพทย์ , ศัลยกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , หุ่นจำลองทางการแพทย์ , ออร์โธปิดิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1063
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่อง บริเวณกระโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร ตลอดจนการศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ และงานทันตกรรม ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping) มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหุ่นจำลองทางการแพทย์ 3 มิติ (Medical Model) ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการผ่าตัดล่วงหน้า ตลอดจนการออกแบบและสร้างวัสดุฝังใน (Implant) โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานภาพถ่ายทางการแพทย์ เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคดั้งเดิมที่ศัลยแพทย์อาศัยเพียงแค่ภาพถ่ายทางการ แพทย์ ในการวางแผนการผ่าตัดรักษา และการปั้นแต่งวัสดุฝังในด้วยมือที่สามารถกระทำในห้องผ่าตัดหลังจากที่เปิด แผลผ่าตัดแล้วเท่านั้น พบว่าเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วดังกล่าว สามารถเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษาได้อย่างมาก ตลอดจนลดเวลาในการผ่าตัดลงและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยลงได้ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทยได้เป็นอย่างมาก ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ ประเทศไทยโดยทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำหลายแห่งในประเทศ ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า 138 ราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากศัลยแพทย์ไทย และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการทำงานร่วมกับระหว่างศัลยแพทย์และ วิศวกรในการประยุกต์การใช้ต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์เพื่อใช้ในงานศัลยกรรม ต่างๆ แต่เนื่องจากยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และอุปสรรคในการเบิกจ่าย จึงมีการนำไปประยุกต์ใช้เฉพาะผู้ป่วยในรายที่ซับซ้อนและอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดตั้งหน่วยเทคโนโลยี เครือข่ายในส่วนภูมิภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแรก และ ภาคเหนือและภาคใต้ในระยะต่อไป เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาวงการแพทย์ไทยให้มีศักยภาพแขนงหนึ่งที่สามารถ แข่งขันและเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคได้

บรรณานุกรม :
ยุพาพร แก้วพรม , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร , สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , มารุต วงษ์คำช้าง , ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล , Yupaporn Kaewprom , Kriskrai Sitthiseripratip , Worawut Wisutmethangoon , Surasith Piyasin , Jintamai Suwanprateeb , Pattarawit Rukkul , Marut Wongcumchang . (2553). ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุพาพร แก้วพรม , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร , สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , มารุต วงษ์คำช้าง , ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล , Yupaporn Kaewprom , Kriskrai Sitthiseripratip , Worawut Wisutmethangoon , Surasith Piyasin , Jintamai Suwanprateeb , Pattarawit Rukkul , Marut Wongcumchang . 2553. "ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ยุพาพร แก้วพรม , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร , สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , มารุต วงษ์คำช้าง , ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล , Yupaporn Kaewprom , Kriskrai Sitthiseripratip , Worawut Wisutmethangoon , Surasith Piyasin , Jintamai Suwanprateeb , Pattarawit Rukkul , Marut Wongcumchang . "ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ยุพาพร แก้วพรม , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร , สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ , จินตมัย สุวรรณประทีป , ภัทรวิทย์ รักษ์กุล , มารุต วงษ์คำช้าง , ณัฎฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล , Yupaporn Kaewprom , Kriskrai Sitthiseripratip , Worawut Wisutmethangoon , Surasith Piyasin , Jintamai Suwanprateeb , Pattarawit Rukkul , Marut Wongcumchang . ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.