ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร
นักวิจัย : วิจิตร ธรานนท์ , Wichit Tharanon
คำค้น : Information storage, retrieval and management , Information system , Information, computing and communication sciences , ทันตกรรม , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/691
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลทางการแพทย์ของบุคคล จัดว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตมนุษย์ การที่แพทย์จะวินิจฉัยอาการต่างๆ ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องจะต้องมีข้อมูลนี้ใช้ประกอบการพิจารณา การจัดเก็บข้อมูลในอดีต มักจะถูกจัดเก็บลงบนสื่อที่เป็นแผ่นราบ เช่น กระดาษ ฟิลม์ X-Ray เป็นต้น ถึงแม้การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้มีข้อดีคือ บันทึกและเก็บรักษาง่าย แต่ก็มีข้อเสียคือ การสืบค้นเป็นไปได้ยาก และใช้เวลานาน ซึ่งอาจไม่ทันกาลในกรณีของการป่วยฉับพลัน อีกทั้งสื่อเหล่านี้ยังมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและสภาพการเก็บรักษา อันจะส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลที่แพทย์จะนำไปวินิจฉัยได้ วัสดุที่ใช้เป็นสื่อนี้นอกจากจะมีความต้องการการจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะแล้ว ยังต้องการมีจัดระบบ เพื่อให้การสืบค้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลกับสถานพยาบาล ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการ และที่สำคัญที่สุดก็คือผลกระทบที่มีต่อความแม่นยำของการวินัจฉัยโรค ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งเปิดโอกาสให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้แบบออนไลน์จากทุกที่ ทุกเวลา การประยุกต์เทคโนโลยีนี้กับข้อมูลทางการแพทย์จึงเป็นการเปิดมิติใหม่สู่ระบบการแพทย์แห่งอนาคต ไม่ว่าแพทย์ผู้ชำนาญการจะอยู่ที่ใดก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้ ทุกเวลา เครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพฉาย ภาพ 3 มิติของชิ้นส่วนต่างๆ ในมุมต่างๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสามารถทำได้ โดยไม่ต้องซื้อเครื่องมือที่มีมูลค่านับล้านบาทไว้ใช้เอง การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีอายุการเก็บได้นานเกินกว่าอายุของมนุษย์โดยที่คุณภาพยังคงครบถ้วนสมบูรณ์ 100 % ข้อมูลดังกล่าวนอกจากมีความสะดวกในการใช้งานแล้ว ยังอยู่ในรูปแบบที่พร้อมที่จะนำมาสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการค้นหาความรู้ (Knowledge Discovery) และการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น อาจเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษย์ได้ในตั้งแต่ระดับส่วนบุคคลไปจนถึงระดับประเทศ โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นเพื่อทำการค้นคว้าและออกแบบระบบ ที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมในทุกเรื่องไว้ด้วยกัน เช่น ภาพถ่าย 3 มิติจากเครื่อง CT ภาพโครงร่าง VRML ภาพนิ่งของฟัน หรือ แม้แต่ข้อมูลการวินิจฉัยโดยแพทย์ โดยข้อมูลทั้งหมด สามารถเข้าถึงได้โดยใช้โปรแกรมเดียว โดยที่เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนต่ำ เพื่อให้แพทย์สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

บรรณานุกรม :
วิจิตร ธรานนท์ , Wichit Tharanon . (2553). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิจิตร ธรานนท์ , Wichit Tharanon . 2553. "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิจิตร ธรานนท์ , Wichit Tharanon . "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
วิจิตร ธรานนท์ , Wichit Tharanon . การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบงานทันตกรรมผ่านระบบสื่อสาร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.