ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม
นักวิจัย : นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra
คำค้น : Engineering and technology , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Particle size determination , Particles , Pollution , Prototypes, Engineering , ต้นแบบ , มลพิษทางอากาศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อนุภาค , อนุภาคแขวนลอย , เครื่องวัดขนาดอนุภาคแขวนลอย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงงานวิจัยนี้นำเสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมต้นแบบเครื่องวัดขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้า ที่ได้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศแล้ว เพื่อไปสู่ระดับภาคสนาม สำหรับวัดการกระจายตัวขนาดอนุภาคเชิงจำนวนสำหรับอนุภาคในช่วงขนาดระหว่าง 1 – 1000 นาโนเมตร โดยจะเน้นจัดการออกแบบรวมอุปกรณ์หลักให้มีขนาดกะทัดรัดขึ้นแบบสำหรับตั้งโต๊ะเพิ่มวงรับสัญญาณให้ขยายย่านการวัดให้กว้างและครอบคลุมขึ้น และวัดที่ความเข้มข้นต่ำได้ดีกว่าต้นแบบแรก และทำการทดสอบในภาคสนามเพิ่มเติมจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ทำมาแล้ว ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยีอนุภาคขนาดเล็ก และการใช้เครื่องมือทันสมัยในการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมปริมาณอนุภาคจากการเผาไหม้ อนุภาคในบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การศึกษาวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของการวิเคราะห์ขนาดอนุภาค การออกแบบ ปรับปรุง และทดสอบสมรรถนะการทำงานภาคสนามของต้นแบบอุปกรณ์และระบบส่วนประกอบย่อยต่างๆ ได้แก่ ชุดคัดแยกสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่ขาเข้า ชุดให้ประจุไฟฟ้ากับอนุภาค ชุดวัดแยกขนาดอนุภาค ชุดตรวจวัดและเรียบเรียงลำดับการประมวลสัญญาณ ชุดจ่ายและควบคุมไฟฟ้าแรงสูง และชุดประมวลและควบคุมข้อมูลเข้าออกด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีสมรรถนะเทียบเคียงกับเครื่องมือลักษณะคล้ายกันที่มีจำหน่ายในเชิง พาณิชย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

บรรณานุกรม :
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . (2553). การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . 2553. "การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . "การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
นคร ทิพยาวงศ์ , พานิช อินต๊ะ , Nakorn Tippayawong , Panich Intra . การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวทางไฟฟ้าระดับการทดสอบภาคสนาม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.