ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Phenjun Mekvichitsaeng
คำค้น : Baculoviruses , Biological sciences , Biopesticides , BT-B-06-2D-20-001 , Insect cell biotechnology , Nucleopolyhedroviruses , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เซลล์แมลง , แบคคิวโลไวรัส , แมลงศัตรูพืช , ไวรัส
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการเลี้ยงเซลล์แมลง โดยใช้การผลิตแบคคิวโลไวรัสในเซลล์แมลงเป็นต้นแบบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จาก เซลล์แมลง ไวรัสนี้ใช้เป็นสารชีวภาพเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชเป็นที่นิยมเนื่องจากมี ความปลอดภัยสูงต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรผู้ใช้รวมทั้งผู้บริโภค โครงการนี้ผลิตแบคคิวโลไวรัสชนิดนิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส (Nuclear Polyhedrosis virus, NPV) ซึ่งมีความจำเพาะต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera ในขวดทดลองซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การคัดแยกไวรัส การทำไวรัสให้บริสุทธิ์ การเพิ่มปริมาณไวรัส การผลิตผลึกไวรัส และการทำสูตรสำเร็จของผลิตภัณฑ์ (formulation) การคัดแยกไวรัสจากเลือดหนอนเจาะสมอฝ้ายที่เป็นโรคสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย พบว่าหนอนเจาะสมอฝ้ายที่เหมาะสมในการคัดแยกไวรัสจากเลือดคือหนอนวัยห้าที่ เป็นโรคประมาณ 36 ชั่วโมง และเติม cysteine ลงไปในเลือด 150 ppm เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา melanization จากการศึกษาพบว่าเซลล์แมลง Heliothis zea (Hz) มีความจำเพาะกับไวรัสนี้โดยยอมให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ มีการเพิ่มจำนวนและสร้างผลึกโพลีฮีดราในนิวเคลียส หลังจากทำการเก็บไวรัสอิสระ (extracellular virus) ที่ได้จากการใช้เลือดหนอน infect ในเซลล์แล้วนำไวรัสส่วนนี้มาทำการแยกให้บริสุทธิ์ โดยใช้วิธี plaque assay โดยทำการคัดแยกไวรัสจาก 1 plaque เพื่อให้ไวรัสที่จะนำไปใช้งานต่อไปมีแหล่งเริ่มต้นจากไวรัสเช่นกัน ปริมาณไวรัสอิสระที่ผลิตได้สำหรับเป็นสต๊อกไวรัสคือ 109 PFU/ml งานวิจัยนี้สามารถเลี้ยงเซลล์แมลง Hz และ Sf-9 มีความเข้มข้น 1X107 เซลล์/มล. การผลิตผลึกโพลีฮีดราพบว่าปริมาณไวรัสที่ใช้คือค่า multiplicity of infection (MOI) ที่ใช้มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเซลล์ที่ใช้ infect และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตผลึก โดยผลึกที่ผลิตได้สูงสุดเข้มข้น 8X107 PIBs/ml ที่ MOI เท่ากับ 0.5 ทำการ infection เมื่อเซลล์อยู่ใน log phase ที่ความเข้มข้นของเซลล์เท่ากับ 1X106 เซลล์ต่อมล. การศึกษาประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนของผลึกไวรัสสายพันธุ์ของประเทศไทย (bioassay) เปรียบเทียบกับผลึกไวรัสสายพันธุ์จากประเทศออสเตรเลียโดยวิธีการ broassay กับหนอนเจาะสมอฝ้ายวัยที่ 2 พบว่าผลึกไวรัสสายพันธุ์ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการทำลายหนอนเจาะสมอ ฝ้ายได้ดีกว่า โดยทำการทดลองที่ความเข้มข้นของผลึก 2.5X105, 5X105, 1X106 และ 2X106 PIBs/ml พบว่าความเข้มข้นของผลึกที่ 5X105 PIBs/ml เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ทำการทดลองเพราะสามารถทำลายหนอนได้ดี เมื่อเทียบกับการใช้ผลึกความเข้มข้นสูงกว่า ประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนของผลึกไวรัสจะลดลงตามลำดับ เมื่อหนอนมีอายุมากขึ้น (ขนาดตัวโตขึ้น) จากการทดลองใช้ผลึกไวรัสความเข้มข้น 5X105 PIBs/ml กับหนอนทดลองวัยที่สอง สาม และสี่พบว่า หนอนวัยที่ 2 ตาย 95% ขณะที่หนอนวัยที่ 4 ตายเพียง 40%

บรรณานุกรม :
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Phenjun Mekvichitsaeng . (2542). การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Phenjun Mekvichitsaeng . 2542. "การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Phenjun Mekvichitsaeng . "การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , Phenjun Mekvichitsaeng . การผลิตไวรัสในเซลแมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.