ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

The rice temperature-sensitive genetic male-sterile gene (tms2):Fine mapping and candidate gene identification

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : The rice temperature-sensitive genetic male-sterile gene (tms2):Fine mapping and candidate gene identification
นักวิจัย : อมรทิพย์ เมืองพรหม , Amorntip Muangprom
คำค้น : Biological sciences , BT-B-02-RM-BC-4808 , Genes , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Rice , Temperature-Sensitive Genetic Male-Sterile , การปรับปรุงพันธุ์ , ข้าว , ข้าวลูกผสม , พืชเศรษฐกิจ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เนื่องจากประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพื้นที่เพื่อการเกษตรมีจำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มผลผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าวลูกผสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มอาหารเพื่อประชากร โลก การใช้ระบบละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ(Temperature-Sensitive Genetic Male-Sterile, TGMS) มีความเป็นไปได้สูงเพื่อปรับปรุงการผลิตข้าวลูกผสม ระบบTGMSหรือการผลิตข้าวลูกผสมแบบ2ทางนี้ ง่าย สะดวก ลดต้นทุนการผลิต มีประสิทธิภาพสูง และสามารถขจัดข้อจำกัดของการผลิตข้าวลูกผสมแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการผลิตข้าวลูกผสมแบบ3ทางโดยการใช้ cytoplasmic genetic male sterility system (CMS) ได้มีรายงานว่ายีน temperature-sensitive genetic male-sterile (tms2) ควบคุมลักษณะTGMS ในข้าวสายพันธุ์ Norin-PL 12 tms2 เกิดจากการการฉายรังสี ข้าว japonica ข้าว tms2 จะเป็นหมันที่อุณหภูมิสูง แต่ติดเมล็ดดีที่อุณหภูมิต่ำ ดังนั้นข้าวสายพันธุ์นี้จึงสามารถใช้ในการเพิ่มจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ ต่ำ และสามารถใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผสมข้ามเพื่อทำข้าวลูกผสมที่อุณหภูมิสูง เมื่อเร็วๆนี้ได้มีรายงานการถ่ายยีน tms2 สู่ข้าวหอมสายพันธุ์ไทย และผลการศึกษาเบื้องต้นรายงานว่ายีนนี้น่าจะเหมาะสมในการผลิตข้าวลูกผสมใน ประเทศเขตร้อน นอกจากนี้โดยการใช้โมเลกุลเครื่องหมาย RFLP or PCR รายงานก่อนหน้านี้พบว่ายีน tms2 อยู่ที่โครโมโซมที่7 ของข้าว เพื่อหาโมเลกุลเครื่องหมายที่ใกล้กับยีนมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เข้าใจขบวนการที่ควบคุมTGMS งานวิจัยนี้ได้ระบุตำแหน่งที่ครอบคลุม ยีน tms2 ให้แคบลง โดยผลการศึกษาพบว่า tms2 มีบางชิ้นส่วนของสารพันธุ์กรรมหายไป(deletion) ซึ่งมียีนที่อาจจะเป็นตัวควบคุมลักษณะ TGMS (candidate gene) โดย candidate gene ได้มาจากตำแหน่งของยีนในแผนที่ลำดับเบส (sequence map) และการใช้ข้อมูลการแสดงออกของยีน(EST database)ในข้าว และ species อื่นๆ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายที่ใกล้ชิ้นส่วนสารพันธุ์กรรมที่ขาด หายไปทั้ง 2 ด้านเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ จากการทดสอบกับประชากร F2 ที่เป็นหมัน พบว่าโมเลกุลเครื่องหมายเหล่านี่สามารถจำแนกประชากร F2 ที่เป็นหมันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังได้พัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายที่จำเพาะกับ candidate gene ซึ่งโมเลกุลเครื่องหมายนี้นอกจากจำแนกประชากร F2 ที่เป็นหมันได้อย่างถูกต้องแล้วยังสามารถแยกข้าวสายพันธุ์ที่มียีน tms2 ออกจากข้าวสายพันธุ์อื่นๆที่ทดสอบทั้ง 70 สายพันธุ์ ดังนั้นโมเลกุลเครื่องหมายที่พัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอนาคต

บรรณานุกรม :
อมรทิพย์ เมืองพรหม , Amorntip Muangprom . (2550). The rice temperature-sensitive genetic male-sterile gene (tms2):Fine mapping and candidate gene identification.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อมรทิพย์ เมืองพรหม , Amorntip Muangprom . 2550. "The rice temperature-sensitive genetic male-sterile gene (tms2):Fine mapping and candidate gene identification".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อมรทิพย์ เมืองพรหม , Amorntip Muangprom . "The rice temperature-sensitive genetic male-sterile gene (tms2):Fine mapping and candidate gene identification."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
อมรทิพย์ เมืองพรหม , Amorntip Muangprom . The rice temperature-sensitive genetic male-sterile gene (tms2):Fine mapping and candidate gene identification. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.