ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
นักวิจัย : ภาวดี อังค์วัฒนะ , จารุวัตร เจริญสุข , วีระเชษฐ์ ขันเงิน , สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , สมประสงค์ ศรีชัย , Pavadee Aungkavattana , Jaruwat Charoensuk , Werachet Khan-ngern , Suttichai Assabumrungrat , Sumittra Charojrochkul , Somprasong Srichai
คำค้น : Electric generators , Electrochemical reactions , Energy materials , Engineering and technology , Ethanol , Fuel cells , Materials engineering , กระแสไฟฟ้ากำลัง , กำลังไฟฟ้า , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซลล์เชื้อเพลิง , เอทานอล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาการ ผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีของเอธานอลและก๊าซออกซิเจนในอากาศโดยใช้ เซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC) แบบท่อ (tubular design) งานวิจัยจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักได้แก่ (1) การพัฒนาการสร้างเซลล์และทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง และ (2) การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง งานทั้งสองส่วนจะถูกดำเนินการไปพร้อม ๆ กันโดยที่ส่วนของตัวเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งแบบท่อนั้นจะได้รับ การพัฒนาและสร้างขึ้นโดยนักวิจัยจากบริษัทเอกชนในประเทศอังกฤษ (Dr. Ron M. Henson จาก Advanced Ceramics Limited, Stafford, U.K.) และในส่วนของระบบต่าง ๆ ที่จะทำให้เซลล์เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉพาะระบบรีฟอร์มมิ่งเอธานอลเพื่อ ให้ให้ก๊าซไฮโดรเจนซึ่งจะใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นจะออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคณะ นักวิจัยไทยที่มาจากหลายสถาบันร่วมมือกัน ผลจากการศึกษาจะทำให้คณะนักวิจัยได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีใน ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งอย่างครบวงจร ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดหาแหล่ง พลังงานทดแทน(นอกเหนือจาก น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศชาติในอนาคต This project is based on the study and development of electricity generation from electrochemical reactions between ethanol and oxygen gas in air using solid oxide fuel cells. The research work is divided into two parts: (1) Cell development and characterisation (including performance test) of solid oxide fuel cells, (2) Development of the electricity generation prototype from solid oxide fuel cells. Both parts will be run in parallel by Thai researchers from various institutes and researchers from Advanced ceramic Limited (Stafford, U.K.) lead by Dr. Ron M. Henson. The results from this project will greatly enhance all the research participants to learn the entire process in the technological development of power generation system from solid oxide fuel cells. The learning process will then lead to commercialisation of an alternative clean energy source other than fossil fuel for electricity generation in Thailand in the future.

บรรณานุกรม :
ภาวดี อังค์วัฒนะ , จารุวัตร เจริญสุข , วีระเชษฐ์ ขันเงิน , สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , สมประสงค์ ศรีชัย , Pavadee Aungkavattana , Jaruwat Charoensuk , Werachet Khan-ngern , Suttichai Assabumrungrat , Sumittra Charojrochkul , Somprasong Srichai . (2549). การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวดี อังค์วัฒนะ , จารุวัตร เจริญสุข , วีระเชษฐ์ ขันเงิน , สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , สมประสงค์ ศรีชัย , Pavadee Aungkavattana , Jaruwat Charoensuk , Werachet Khan-ngern , Suttichai Assabumrungrat , Sumittra Charojrochkul , Somprasong Srichai . 2549. "การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวดี อังค์วัฒนะ , จารุวัตร เจริญสุข , วีระเชษฐ์ ขันเงิน , สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , สมประสงค์ ศรีชัย , Pavadee Aungkavattana , Jaruwat Charoensuk , Werachet Khan-ngern , Suttichai Assabumrungrat , Sumittra Charojrochkul , Somprasong Srichai . "การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ภาวดี อังค์วัฒนะ , จารุวัตร เจริญสุข , วีระเชษฐ์ ขันเงิน , สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ , สุมิตรา จรสโรจน์กุล , สมประสงค์ ศรีชัย , Pavadee Aungkavattana , Jaruwat Charoensuk , Werachet Khan-ngern , Suttichai Assabumrungrat , Sumittra Charojrochkul , Somprasong Srichai . การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.