ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์
นักวิจัย : สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , Sirapat Pratontep
คำค้น : Chemical science , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Sensors , Thin films , ฟิล์มบาง , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , หัววัดเซ็นเซอร์ , โมเลกุลอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตหัววัดเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดก๊าซและโมเลกุล ขึ้นมาได้เองในประเทศ หัววัดแบบใหม่นี้จะใช้โมเลกุลอินทรีย์เป็นวัสดุเซ็นเซอร์ซึ่งทีมสังเคราะห์ จะออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานในด้านต่างๆ จากนั้นจะทำการสังเคราะห์ให้เพียงพอ เพื่อทีมพัฒนาหัววัดจะได้นำไปประกอบหัววัดเซ็นเซอร์ต่อไป ทั้งนี้หัววัดจะทำจากฟิล์มบางที่มีขนาดนาโนเมตร ซึ่งจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีโมเลกุลที่ต้องการตรวจวัดมากระทบ ซึ่งจะต้องมีการค้นหาและพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะ สมกับการใช้งาน เช่น เทคโนโลยีการตรวจวัดด้วยไฟฟ้า หรือ มวล เป็นต้น ในการพัฒนาปรับปรุงหัววัดจะมีการทดสอบการทำงานของหัววัดด้วยเทคนิคต่างๆทาง ด้านวิทยาศาสตร์พื้นผิว ได้แก่ โฟโตอิมิสชัน พรอกซิมัลโพรบ เอ็กซเรย์ อิลิปโซเมทรี และ แมสสเปคโตรสโคปี เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของวัสดุอินทรีย์ เมื่อสิ้นสุดโครงการนี้คาดว่าจะได้ต้นแบบของหัววัดเซ็นเซอร์โมเลกุลแบบใหม่ อย่างน้อย 1 ชนิด ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร การแพทย์ และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

บรรณานุกรม :
สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , Sirapat Pratontep . (2552). เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , Sirapat Pratontep . 2552. "เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , Sirapat Pratontep . "เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สิรพัฒน์ ประโทนเทพ , Sirapat Pratontep . เซ็นเซอร์ฟิล์มบางนาโนจากโมเลกุลอินทรีย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.