ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
นักวิจัย : อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont
คำค้น : Electrodes , MEMS (Microelectromechanical systems) , MEMS and Nanoelectronics , Microelectromechanical systems , Nanoelectronics , Physical sciences , Plasma physics , นาโนอิเล็กทรอนิกส์ , ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อิเล็กโทรด , อุปกรณ์ตรวจจับ , ไมโครฮีตเตอร์ , ไมโครเซ็นเซอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบห้องปฏิบัติการ (Lab Prototype) ของห้องปฏิบัติการบนชิป (Lab-on-a-chip) ด้วยวัสดุโพลิเมอร์ที่เหมาะสม เช่น Polydimethylsiloxane(PDMS) โดยใช้เทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (Micro-Electro-Mechanical Systems หรือ MEMS) และเทคโนโลยีระบบของไหลจุลภาค (Microfluidic Systems) เพื่อใช้สำหรับการสร้างชุดตรวจต่างๆ (Diagnostic Kit) โดยใช้การสร้างแม่แบบ (Master) ที่มีความละเอียดของโครงสร้างขนาดไมโครเมตรด้วยเทคนิคการฉายแสง (Photolithography) บนสารเคลือบไวแสง และนำมาเป็นแม่แบบให้แก่การหล่อแบบ (micro molding) บนแม่แบบด้วยการ Polymerization ด้วยความร้อน แล้วจึงนำมาประกบ (Bonding) บนแผ่นฐานรอง (Substrate) ที่เป็นวัสดุแก้วหรือโพลิเมอร์ สามารถสร้างเป็นท่อเล็กขนาดไมโครเมตร (Microchannel) หรือโครงสร้าง chamber ใดๆ เพื่อย่อส่วนการทำปฏิกิริยาทางเคมีและชีวภาพไว้บนชิป สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ชิปสำหรับแยกองค์ประกอบในสารละลายด้วยไฟฟ้า (Capillary Electrophoresis chip) ชิปสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางดีเอ็นเอ (DNA Diagnostic chip) เป็นต้น

บรรณานุกรม :
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . (2552). การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . 2552. "การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . "การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
อดิสร เตือนตรานนท์ , Adisorn Tuantranont . การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.