ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนลิโปโซมต่อประสิทธิภาพการนำส่งวัดซีนทางจมูก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนลิโปโซมต่อประสิทธิภาพการนำส่งวัดซีนทางจมูก
นักวิจัย : ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , Nuttanan Sinchaipanid
คำค้น : Chemical science , Drug delivery systems , Immunity , Liposomes , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Nanoparticles , Vaccines , ภูมิคุ้มกัน , ระบบนำส่งยา , วัคซีน , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อนุภาคนาโน , ไลโปโซม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/337
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้เป็นการศึกษาผลของขนาดอนุภาคของนาโนลิโปโซมต่อการตอบสนองการ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยการให้วัคซีนทางจมูกในสัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้ระดับนำส่งวัคซีนในรูปนาโนลิโปโซมที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็น ต้นแบบของระบบนำส่งยาและวัคซีนชนิดอื่นๆผ่านทางเยื่อเมือก โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยของส่วนประกอบในตำรับของระบบนำ ส่ง ภาวะในกระบวนการผลิตต่อการลดขนดของอนุภาคลิโปโซม ศึกษาผลของขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตรต่อประสิทธิภาพในการกักเก็บและนำส่ง วัคซีน ทำการศึกษาโดยหาปัจจัยทางด้านส่วนประกอบของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้อนุภาคลิโปโซมที่มีขนาดหลากหลายระดับนาโนเมตร จากนั้นแยกลิโปโซมออกเป็นกลุ่มตามขนาดเพื่อนำไปทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพ ประสิทธิภาพการนำส่งและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของนาโนลิโปโซมขนาดต่างๆ ในสัตว์ทดลองโดยการให้ทางจมูกนอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาวิธีการผลิตในระดับ นำร่องเพื่อรองรับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

บรรณานุกรม :
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , Nuttanan Sinchaipanid . (2552). การศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนลิโปโซมต่อประสิทธิภาพการนำส่งวัดซีนทางจมูก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , Nuttanan Sinchaipanid . 2552. "การศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนลิโปโซมต่อประสิทธิภาพการนำส่งวัดซีนทางจมูก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , Nuttanan Sinchaipanid . "การศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนลิโปโซมต่อประสิทธิภาพการนำส่งวัดซีนทางจมูก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช , Nuttanan Sinchaipanid . การศึกษาผลของขนาดอนุภาคนาโนลิโปโซมต่อประสิทธิภาพการนำส่งวัดซีนทางจมูก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.