ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Genetic marker-assisted breeding of catfish (Clarias spp.) (ปีที่ 2-3)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Genetic marker-assisted breeding of catfish (Clarias spp.) (ปีที่ 2-3)
นักวิจัย : สุภาวดี พุ่มพวง , Supawadee Poompuang
คำค้น : Animal biotechnology and related animal science , Biological sciences , Clarias macrocephalus , Marine and freshwater biology , Marker-assisted selection , การปรับปรุงพันธุ์ , จีโนม , ดีเอ็นเอ , ปลาดุกอุย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คณะผู้วิจัยได้เลือกปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษารายละเอียดของจีโนมและการประยุกต์ใช้เทคนิคการ ปรับปรุงพันธุ์วิธีใหม่ที่เรียกว่า marker-assisted selection (MAS) โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมร่วมกับการใช้ฉลากดีเอ็นเอ ตามทฤษฎีเทคนิคนี้ทำให้ค่าตอบสนองทางพันธุกรรมสูงกว่าวิธีการปรับปรุงพันธุ์ ทั่วไป งานวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการพัฒนาฉลากดีเอ็นเอเพื่อใช้สร้างแผนที่โครโมโซมและหา ตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณบนโครโมโซม เช่น ยีนที่ควบคุมอัตราการเจริญเติบโต ขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำข้อมูลของฉลากดีเอ็นเอและยีนที่ควบคุมลักษณะมาใช้ ในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์รุ่นใหม่ในอนาคต

บรรณานุกรม :
สุภาวดี พุ่มพวง , Supawadee Poompuang . (2547). Genetic marker-assisted breeding of catfish (Clarias spp.) (ปีที่ 2-3).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุภาวดี พุ่มพวง , Supawadee Poompuang . 2547. "Genetic marker-assisted breeding of catfish (Clarias spp.) (ปีที่ 2-3)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุภาวดี พุ่มพวง , Supawadee Poompuang . "Genetic marker-assisted breeding of catfish (Clarias spp.) (ปีที่ 2-3)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
สุภาวดี พุ่มพวง , Supawadee Poompuang . Genetic marker-assisted breeding of catfish (Clarias spp.) (ปีที่ 2-3). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.