ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
นักวิจัย : Sakchai Wittaya-areekul , Jittiporn Kruenate , Chureerat Prahsarn , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , จิตติ์พร เครือเนตร , จุรีรัตน์ ประสาร
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Drug delivery systems , Engineering and technology , Theophylline , ทีโอฟิลลิน , ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ , ระบบนำส่งยา , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , หลอดทดลอง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/1207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รูปแบบการให้ยาโดยการรับประทานเป็นรูป แบบยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่มียาหลายกลุ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เปปไทด์และโปรทีน จัดเป็นสารที่ถูกทำลายได้ง่ายในระบบทางเดินอาหาร ทั้งจากสภาวะความเป็นกรดที่แรงในกระเพาะอาหารและจากเอนไซม์ในลำไส้ที่สามารถ ย่อยสลายโปรทีนได้ ดังนั้นทางเลือกหนึ่งที่จะบริหารยากลุ่มนี้ทางปาก คือ การนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งนอกจากระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่นี้จะทำให้การนำส่งผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เปปไทด์และโปรทีนเป็นไปได้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการนำส่งยาให้ออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณสำหรับโรคบางชนิดได้ เช่น Chron’s disease และใช้ในการเพิ่มการดูดซึมยากลุ่มที่มีการดูดซึมยากโดยการเพิ่มระยะเวลาการ ดูดซึม ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่หลายรูปแบบ โดยแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเพื่อเอาชนะความซับซ้อน และความแปรปรวนของระบบทางเดินอาหารมนุษย์ งานวิจัยนี้เป็นการรวมเทคนิคต่างๆ ที่เคยได้รับความสนใจ ประกอบกับเทคโนโลยีของอนุภาคระดับไมโคร กล่าวคือการใช้ระบบควบคุมการปลดปล่อยยาโดยกำหนดเวลาในการปล่อยยา การเคลือบยาด้วยโพลิเมอร์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH การเคลือบด้วยตัวพาหรือโพลิเมอร์ที่สามารถถูกย่อยสลายได้ด้วยแบคที่เรียที่ มีอยู่ในลำไส้ใหญ่ การเคลือบด้วยโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติยึดเกาะกับเยื่อเมือกภายในลำไส้ใหญ่ และใช้อนุภาคแบบไมโครแคปซูลที่เตรียมได้จากโพลิเมอร์จากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะกับเยื่อเมือกในลำไส้ได้ดี ได้แก่ Alginate และ Chitosan เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ โดยใช้ตัายาทีโอฟิลลินเป็นยาต้นแบบ Oral drug delivery has become the most widely accepted route of administration for therapeutic agents. However, some of the therapeutic agents and biological compounds, such as proteins and peptide drugs, are highly susceptible to hostile environment in the gastrointestinal tract with highly acidic environment in stomach and abandon amount of paptidases in small intestine. Therefore, strategy for specific drug delivery to the colon has been proposed to protect these drugs from the hash environments. Oral drug delivery to colon is not only valuable for delivery of biological, peptide and protein drug, but also valuable for the treatment of local diseases, such as Chron’s disease, and may be used to improve the bioavailability of the poorly absorbed drug molecules. The various strategies have been attempted to orally administered drugs to the colon to conquer the complexity of human gastrointestinal tract with each strategy posted its own advantages and disadvantages. This research focuses on the combination of these strategies and combines with microparticle technology. A particular attention will be placed on a multilayer coating of time released, pH sensitive and biodegradable polymer coating over microcapsule prepared from natural polymer with mucoadhesive property, namely alginate and chitosan, to enhance the efficacy of colonic drug delivery system using theophylline as a model drug.

บรรณานุกรม :
Sakchai Wittaya-areekul , Jittiporn Kruenate , Chureerat Prahsarn , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , จิตติ์พร เครือเนตร , จุรีรัตน์ ประสาร . (2549). การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Sakchai Wittaya-areekul , Jittiporn Kruenate , Chureerat Prahsarn , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , จิตติ์พร เครือเนตร , จุรีรัตน์ ประสาร . 2549. "การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Sakchai Wittaya-areekul , Jittiporn Kruenate , Chureerat Prahsarn , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , จิตติ์พร เครือเนตร , จุรีรัตน์ ประสาร . "การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
Sakchai Wittaya-areekul , Jittiporn Kruenate , Chureerat Prahsarn , ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล , จิตติ์พร เครือเนตร , จุรีรัตน์ ประสาร . การพัฒนาตำรับและการประเมินผลในหลอดทดลองของระบบนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.