ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food
นักวิจัย : กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa
คำค้น : Biological sciences , Food , Food adulteration and inspection , Food contamination , Listeria monocytogenes , Microorganisms , Safety measures , การปนเปื้อนในอาหาร , การเจือปนและการตรวจสอบ , จุลินทรีย์ , จุลินทรีย์ในอาหาร , ชุดตรวจวินิจฉัย , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งอาหารเป็นสินค้าออกให้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้มีใบรับรองสินค้าว่าปราศจากเชื้อ Listeria monocytogenes ในปัจจุบันขั้นตอนการตรวจหาเชื้อ จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ ประมาณ 5 วัน และ 14 วันในการยืนยันผลการตรวจสอบนั้น ส่วนวิธีการตรวจสอบที่รวดเร็วนั้นมีจำหน่ายแต่พบว่ามีราคาแพง (169 บาท, 155 บาท และ 122.50 บาท ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง) และใช้เวลาในการตรวจสอบ 24-48 ชั่วโมง โครงการนี้จึงได้เสนอชุดตรวจสอบ 2 ชนิด ซึ่งมีราคาประมาณ 5 บาท ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง และใช้เวลาในการยืนยันผลน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ 2 ชั่วโมง สำหรับการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ ชุดตรวจสอบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีและวิธีการตรวจ สอบดังกล่าวนี้เป็นวิธีใหม่ซึ่งสามารถจดสิทธิบัตรสำหรับชุดการตรวจสอบและ วิธีการได้ถึง 3 สิทธิบัตร

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . (2542). Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . 2542. "Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . "Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , Kanokwan Poomputsa . Development of a Thai Rapid, Sensitive and Economical Test for Detection of Listeria in food. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.