ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์จากรงควัตถุธรรมชาติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์จากรงควัตถุธรรมชาติ
นักวิจัย : รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan
คำค้น : Chemical science , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Nanoparticles , Pigment ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , Solar cells , พลังงานไฟฟ้า , รงควัตถุ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อนุภาคนาโน , เซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีที่สำคัญของการดึงพลังงานแสงมาเก็บรักษาในรูปพลังงานไฟฟ้าที่พร้อม ใช้ได้อาศัยหลักการการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนจากรงควัตถุผ่านแถบพลังงานของ สารกึ่งตัวนำ โดยเฉพาะสารกึ่งตัวนำที่มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนจะมีคุณสมบัติพิเศษคือแถบ พลังงานที่ขอบผลึกจะลดต่ำลงมากทำให้อิเลกตรอนเคลื่อนผ่านสารกึ่งตัวนำได้ สะดวก ผ่านสารอิเลคโตรไลต์ไปสู่ขั้วอิเลคโตรดได้ ในงานวิจัยนี้สนใจที่จะประกอบต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใช้รงควัตถุจาก ธรรมชาติ โดยมีจุดเด่นคือใช้รงควัตถุธรรมชาติ(เพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ ทรัพยากรให้คุ้มค่าจากขยะเกษตร) การใช้สารกึ่งตัวนำที่มาจากแหล่งวัตถุดิบของไทย การสังเคราะห์หรือสกัดพอลิเมอร์เรืองแสง และการดัดแปรรงควัตถุธรรมชาติโดยเติมสารโครโมพอร์ จึงแบ่งงานออกเป็น 4 ส่วนคือส่วนแรกเป็นการศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของรงควัตถุธรรมชาติโดยนำ รงควัตถุที่มีในธรรมชาติอย่างน้อย 5 ชนิดมาทดสอบการนำไฟฟ้า และความคงทนเมื่อกระทบแสงแดด เช่นสีส้ม สีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีม่วง เป็นต้น รงควัตถุเหล่านี้บางอย่างสกัดได้ง่ายด้วยน้ำ บางอย่างสกัดด้วยแอลกอฮอล์ หรือตัวทำละลายอินทรีย์ ซึ่งน่าจะมีความคงทนต่อแสงอาทิตย์ได้ดี ไม่จางลงง่ายนัก ส่วนที่ 2 การเตรียมสารกึ่งตัวนำจากแร่ดินเบนโทไนต์ (ซิลิเกต)ของไทยซึ่งมีบริษัท ไทยนิปปอน จำกัดเป็นผู้ผลิต เป็นการนำแร่ดินฯ มาผ่านกระบวนการให้มีสภาพรูพรุนสูง บดให้มีขนาดเล็ก เติมทิทาเนียมหรือสังกะสีให้มี band gap แคบลง ส่วนที่ 3 เป็นการสังเคราะห์พอลิเมอร์เรืองแสงเช่นอนุพันธ์ของพอลิพาราฟินิลีนไวนิลีน และส่วนที่ 4 เป็นการผสมหรือเติม Chromophore เช่น หมู่เบนซีน ลงในรงควัตถุธรรมชาติ ประกอบต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่ายแล้ววัดกระแสไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าที่ ได้ เปรียบเทียบกัน

บรรณานุกรม :
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . (2552). การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์จากรงควัตถุธรรมชาติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . 2552. "การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์จากรงควัตถุธรรมชาติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . "การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์จากรงควัตถุธรรมชาติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
รัตนวรรณ มกรพันธุ์ , Rathanawan Magaraphan . การพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์จากรงควัตถุธรรมชาติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.