ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุรชัย เดชคุณากร , วรรณา สุชาโต , นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ , พีรพงศ์ สันติวงศ์ , Chanjira Sinthanayothin , Wisarut Bholsithi , Surachai Dechkunakorn , Wanna Suchato , Niwat Anuwongnukroh , Peerapong Santiwong
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Cephalometry , CephSmile , Digital techniques , Image processing , Information, computing and communication sciences , กะโหลกศีรษะ , การบันทึกภาพรังสี , การประมวลผลภาพ , ทันตกรรมจัดฟัน , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เซฟสมายล์ , เทคนิคดิจิทัล , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันในการจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้านข้างของใบหน้า แล้วทำการร่างเค้าโครงของใบหน้า กราม ฟัน พร้อมทั้งคำนวณระยะ และมุมต่างๆ ด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งอาจจะทำให้ค่อนข้างเสียเวลา และไม่สะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วยราย เดียวกันที่เข้ามาทำการดัดฟันในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโปรแกรม CephSmile V.1.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยวาดรอยของรูปร่าง กะโหลก ศรีษะใบหน้าด้านข้าง ทั้งที่ส่วนที่เป็นโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อ Soft tissue จากจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ที่กำหนดโดยทันตแพทย์ นอกจากนี้ CephSmile V.1.0 ยังช่วยคำนวณค่าของมุมและระยะต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Cephalometric Analysis) ที่มีความสำคัญและใช้วิเคราะห์โครงสร้างลักษณะใบหน้าด้านข้าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ทราบถึงปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างกระโหลกศรี ษะใบหน้าและฟัน ด้วยเทคนิคทางด้าน Numerical method ต่างๆ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการ fit curve, smooth เพื่อให้ได้เค้าโครงของใบหน้าจากจุด landmark เพียงไม่กี่จุด ตลอดจนการคำนวณหาค่ามุม และระยะต่างๆ ตามหลักการทางตรีโกนมิติอย่างอัตโนมัติ และทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตราฐานของคนไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถจำลองใบหน้าด้านข้างหลังการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ เห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าตัวเองก่อนการตัดสินใจได้ ซึ่งขณะนี้ CephSmile Version 1.0 ได้เป็นซอฟแวร์เชิงพาณิชย์ โดยได้มีการขายลิขสิทธิ์ (ราคาเต็มของซอฟแวร์อยู่ที่ 45000 บาท/License) ออกไปแล้วประมาณ 20 licenses และกำลังอยู่ใน Order อีก 5 Licensesภายในระยะเวลา 2 ปี และมีโครงการที่จะจัดจำหน่ายในแถบเอเชียอีกด้วย ทั้งนี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล เล็งเห็นว่า ควรจะผลักดันให้มีการพัฒนาโปรแกรม CephSmile ดังกล่าว อย่างต่อเนื่องต่อไป โดย CephSmile V.2.0 นี้ จะเน้นการพัฒนาดังต่อไปนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ด้านหน้า (PA View) เพื่อดูความสมมาตรของใบหน้า ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านข้าง การพัฒนา CephSmile ให้เป็น Expert system ที่สามารถให้ผลการวิเคราะห์กะโหลกศรีษะของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนการจัด ฟันให้แก่ทันตแพทย์ในเบื้องต้นได้ มีฟังก์ชันพิเศษในการวิเคราะห์ภาพฟันในช่องปากอีกด้วย นอกจากนี้ CephSmile V.2.0 จะทำการปรับปรุง GUI (Graphics User Interface) ทั้งฟังก์ชันเดิมที่มีใน Cephsmile V.1.0 และ ฟังก์ชันใหม่ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้งาน และเพิ่มมูลค่าของซอฟแวร์ให้น่าดึงดูดในการใช้งานมากขึ้น

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุรชัย เดชคุณากร , วรรณา สุชาโต , นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ , พีรพงศ์ สันติวงศ์ , Chanjira Sinthanayothin , Wisarut Bholsithi , Surachai Dechkunakorn , Wanna Suchato , Niwat Anuwongnukroh , Peerapong Santiwong . (2553). CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุรชัย เดชคุณากร , วรรณา สุชาโต , นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ , พีรพงศ์ สันติวงศ์ , Chanjira Sinthanayothin , Wisarut Bholsithi , Surachai Dechkunakorn , Wanna Suchato , Niwat Anuwongnukroh , Peerapong Santiwong . 2553. "CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุรชัย เดชคุณากร , วรรณา สุชาโต , นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ , พีรพงศ์ สันติวงศ์ , Chanjira Sinthanayothin , Wisarut Bholsithi , Surachai Dechkunakorn , Wanna Suchato , Niwat Anuwongnukroh , Peerapong Santiwong . "CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , วิศรุต พลสิทธิ์ , สุรชัย เดชคุณากร , วรรณา สุชาโต , นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ , พีรพงศ์ สันติวงศ์ , Chanjira Sinthanayothin , Wisarut Bholsithi , Surachai Dechkunakorn , Wanna Suchato , Niwat Anuwongnukroh , Peerapong Santiwong . CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.