ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาขั้วเลือกจับโดยใช้รีเซ็บเตอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนและกรดอะมิโน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาขั้วเลือกจับโดยใช้รีเซ็บเตอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนและกรดอะมิโน
นักวิจัย : บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ , Boosayarat Tomapatanaget
คำค้น : Anion , CALIX[4]ARENE , Chemical science , Nanoabsorbant, nanofilter and nanocatalyst , Receptors , Sensors , คาลิกซ์[4]เอรีน , รีเซ็บเตอร์ , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , อุปกรณ์ตรวจจับ , เซ็นเซอร์ , แอนไอออน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารเคมีโดย อาศัยเทคนิคทางด้านเคมีไฟฟ้าและนาโนเคมี เช่น ไซคลิกโวลแทมเมตรี และเซลฟ์แอสเซมเบิลโมโนเลเยอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการออกแบบและสังเคราะห์โมเลกุลที่ทำหน้าที่เป็นตัว ตรวจวัด การตรึงโมเลกุลของตัวตรวจวัดบนวัสดุรองรับ และการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัด เพื่อให้ได้อุปกรณ์ต้นแบบเซนเซอร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การผลิตใน ระดับอุตสาหกรรม ในโครงการนี้จะเน้นไปที่การสังเคราะห์อนุพันธ์ของคาลิกซ์[4]เอรีนและสาร ประกอบมาโครไซคลิกประเภทอื่น ที่สามารถจับกับแอนไอออน และกรดอะมิโนบางชนิดได้อย่างจำเพาะเจาะจงและว่องไวต่อปฏิกิริยารีดอกซ์ ในรูปแบบที่สามารถนำไปสร้างเป็นอิเล็กโทรดที่เลือกตอบสนองเฉพาะกับแอนไอออน และกรดอะมิโนบางชนิด ซึ่งจะนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน และกรดอะมิโน พร้อมกับการพัฒนาเทคนิคการสร้างอิเลกโทรดด้วยเซลฟ์แอสเซมบลีโมโนเลเยอร์และ เทคนิคการตรวจวัดด้วยไซคลิกโวลแทมเมทรี ซึ่งจะนำไปสู่ต้นแบบของเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป ถ้าหากประสบความสำเร็จก็จะสามารถพัฒนาตัวตรวจวัดเหล่านี้ต่อไปเพื่อใช้ศึกษา สารในกลุ่มอื่นที่นอกเหนือไปจากที่เสนอในโครงการครั้งนี้ได้อีกมาก งานวิจัยนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งในทางตรงคือทำให้เกิด เทคโนโลยีการสร้างตัวเซนเซอร์เองหรือต้นแบบของเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารเคมี และสารชีวโมเลกุลซึ่งมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตีพิมพ์และ/หรือจดสิทธิบัตรได้ ส่วนในทางอ้อมคือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนาโนเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับเซนเซอร์

บรรณานุกรม :
บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ , Boosayarat Tomapatanaget . (2552). การพัฒนาขั้วเลือกจับโดยใช้รีเซ็บเตอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนและกรดอะมิโน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ , Boosayarat Tomapatanaget . 2552. "การพัฒนาขั้วเลือกจับโดยใช้รีเซ็บเตอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนและกรดอะมิโน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ , Boosayarat Tomapatanaget . "การพัฒนาขั้วเลือกจับโดยใช้รีเซ็บเตอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนและกรดอะมิโน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
บุษยรัตน์ ธรรมพัฒนกิจ , Boosayarat Tomapatanaget . การพัฒนาขั้วเลือกจับโดยใช้รีเซ็บเตอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไอออนและกรดอะมิโน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.