ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)
นักวิจัย : ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว
คำค้น : สายอากาศ , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12037
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการวิจัยเลขที่ 59G-EE-2544
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ย่านทดสอบแบบกระชับที่โครงสร้างแบบตัวสะท้อนเดี่ยวสมมาตรจะมีปัญหาเรื่องระดับโพลาไรเซชันไขว้ที่สูง ปัญหานี้เป็นผลจากความไม่สมมาตรของการจัดตัวสะท้อนเพื่อดัดหน้าคลื่น การลดโพลาไรเซชันไขว้สามารถทำได้โดยการใช้โครงสร้างแบบตัวสะท้อนคู่ ตัวสะท้อนรองที่เพิ่มเข้าไปมีผลให้การสาดส่องกำลังคลื่นบนตัวสะท้อนหลักมีความสามาตรเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาทั้งการจำลองสถานการณ์และการทดลองสถานการณ์และการทดลองพบว่า การปรับมุมการวางตัวของตัวสะท้อนรองสามารถช่วยลดระดับระลอกของภาพการแจกแจงวัฏภาคของสนามในบริเวณทดสอบได้ และทำให้ระดับโพลาไรเซชันไขว้ลดลงได้ประมาณ 3-5 dB การสะท้อนเชิงพหุพันธ์ในย่านทดสอบแบบกระชับเป็นปัญหาที่น่าสนใจ เนื่องจากขนาดของตัวสะท้อนของย่านทดสอบมีขนาดใหญ่ และทั้งสององค์ประกอบนี้ยังจัดวางอยู่ไม่ห่างจากกันเท่าใดกัน ผลการศึกษาทั้งด้วยการจำลองสถานการณ์และการทดลองนั้นในอาณาจักรเวลาและอาณาจักรความถี่พบว่า ทั้งกรณีโครงสร้างย่านทดสอบเป็นแบบตัวสะท้อนเดี่ยวและกรณีโครงสร้างย่านทดสอบเป็นแบบตัวสะท้อนคู่มีการสะท้อนเชิงพหุพันธ์เกิดขึ้นในระดับที่ไม่น่าวิตกกังวล

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . (2551). การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . 2551. "การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . "การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.