ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด
นักวิจัย : ณัฐพล เรืองนุ่ม
คำค้น : การต่อรองคำรับสารภาพ , ยาเสพติด , พยานหลักฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระพงษ์ บุญโญภาส , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741304595 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11738
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ปัจจุบันการกระทำความผิดยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับผู้กระทำความผิดยาเสพติด ที่มีสถิติคดดีสูงกว่า 60% ของคดีอาญาทุกประเภท ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายและการแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ประสบผลสำเร็จ ที่จะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังได้ เนื่องจากขาดพยานหลักฐาน วิธีการต่อรองคำรับสารภาพจึงเข้ามาเป็นมาตรการ ในการแสวงหาพยานหลักฐานให้กับเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด โดยการเจรจาต่อรองกับผู้ต้องหาเพื่อให้การรับสารภาพ และให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐาน ซึ่งวิธีการต่อรองคำรับสารภาพดังกล่าวสามารถกระทำได้ โดยการลดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาที่อยู่บนพื้นฐาน ขององค์ประกอบความผิดเดิม หรือจะต่อรองคำรับสารภาพ โดยวิธีการเสนอแนะโทษที่เหมาะสมให้กับศาล เมื่อมีการนำวิธีการต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในการดำเนินคดียาเสพติด รัฐจะสามารถแสดงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี กับตัวการที่อยู่เบื้อหลังการกระทำผิดและทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันตัวผู้ต้องหาก็ได้มีโอกาสกลับตัว โดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และได้รับการลงโทษที่ต่ำลง ซึ่งจะเป็นผลดีในการปรับปรุงแก้ไขให้กลับเข้าสู่สังคม วิธีการต่อรองคำรับสารภาพนี้จะนำมาใช้ได้อย่างเป็นผล ก็ต่อเมื่อผู้ต้องหานี้ จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว และตัดสนใจที่จะเลือกให้การรับสารภาพและร่วมมือกับเจ้าพนักงาน ซึ่งจะทำให้ไม่เป็นการละเมิดต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกดำเนินคดี และได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังพยานหลักฐาน และบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

บรรณานุกรม :
ณัฐพล เรืองนุ่ม . (2543). การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล เรืองนุ่ม . 2543. "การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล เรืองนุ่ม . "การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ณัฐพล เรืองนุ่ม . การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.