ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย
นักวิจัย : ประภาศรี สินสวัสดิ์
คำค้น : aerosol , Cyclosporine A , nanoparticles , solvent extraction , นาโนพาร์ทิเคิล , สกัดด้วยตัวทำละลาย , แอโรโซล , ไซโคสปอริน เอ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180161 , http://research.trf.or.th/node/3074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไซโคสปอริน เอ จัดเป็นยาที่ละลายน้ำได้ยากและนิยมใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ การศึกษาวิจัยการนำส่งยาทางปอดเพื่อที่จะเพิ่มการนำส่งไซโคสปอรินไปยังอวัยวะเป้าหมายสำหรับการปลูกถ่ายปอด และคนไข้โรคหอบหืด วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาและเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้ส่วนประกอบในสูตรตำรับที่ไม่ระคายเคืองเพื่อเพิ่มการนำส่งไซโคสปอรินทางปอดด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแบบใหม่ สารลดแรงตึงผิวที่ใช้มีหลายชนิด ได้แก่ PVP K-15, Myrj 52, SLS, HPMC, Pluronic F68, Pluronic F127 และ PVA สารเพิ่มความคงตัวที่ใช้จะถูกดูดซับอยู่บนพื้นผิวของอนุภาคและป้องกันการเกิดอนุภาคขนาดใหญ่ของตัวยา ดังนั้นจึงมีการศึกษาผลของสารเหล่านี้ต่อ ขนาด การกระจายขนาดอนุภาค ลักษณะรูปร่าง พื้นผิว และคุณสมบัติทางอากาศพลศาสตร์ ของอนุภาคโดยใช้ dynamic light scattering, electron microscopy และ Anderson cascade impactor (ACI) การวัดขนาดอนุภาคโดยวิธี scattering ได้ขนาดอนุภาค 213-827 nm ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในละอองฝอยที่พ่นออกมาประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก โดย ACI ระบุถึงขนาดละอองฝอยที่พ่นออกมาว่าอยู่ในช่วง 2.33-3.18 µm สัดส่วนของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปส่วนลึกของปอดได้ในทุกสูตรตำรับจะมีค่ามากกว่า 70% โดยมีขนาดยาที่พ่นออกมาประมาณ 90-95% จากข้อมูลที่มีอยู่นี้แสดงให้เห็นว่าการนำส่งแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินไปยังปอดนั้นมีความเป็นไปได้ในการให้ยาในรูปแบบละอองพ่นฝอยและมีศักยภาพสำหรับใช้ในการรักษาทั้งโดยเฉพาะที่และทางการดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต Cyclosporine A is a poorly water-soluble drug and commonly used in organ transplant. In order to improve delivery of cyclosporine to the site of action in lung transplant and asthma patients, pulmonary delivery of the drug has been explored. The main objective of this study is to develop aerosolized nanoparticles using non-irritant components in formulation to enhance pulmonary delivery of Cyclosporine A by a new solvent extraction method. Various surfactants being considered are PVP K-15, Myrj 52, SLS, HPMC, Pluronic F68, Pluronic F127 and PVA. The stabilizers attach onto the surface of the particle and prevent growth of the drug. These stabilizers were investigated to determine their effect on particle size, surface morphology and aerodynamic properties based on dynamic light scattering, electron microscopy and Anderson cascade impactor (ACI) analysis. Light scattering indicated a particle size of 213-827 nm for aerosol formulations, indicating a fine nanoparticles dispersion of drug in the emitted plume. ACI particle size analysis showed an MMAD of 2.33-3.18 μm (GSD < 1.5) for the aerosol formulations. The respirable fractions (RF) of all formulations were above 70% with the emitted dose of 90-95%. From the data presented here indicates that pulmonary delivery of aerosolized nanoparticles of Cyclosporine A produced by a new solvent extraction method via nebulization is feasible, having the potential for both localized and systemic treatment

บรรณานุกรม :
ประภาศรี สินสวัสดิ์ . (2553). การเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประภาศรี สินสวัสดิ์ . 2553. "การเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประภาศรี สินสวัสดิ์ . "การเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ประภาศรี สินสวัสดิ์ . การเตรียมตำรับแอโรโซลของอนุภาคนาโนพาร์ทิเคิลของยาไซโคสปอรินโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.