ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลในการป้องกันของเตตระไฮโดเคอร์คิวมินต่อการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดขนาดเล็กของสมองในหนูที่เป็นเบาหวาน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลในการป้องกันของเตตระไฮโดเคอร์คิวมินต่อการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดขนาดเล็กของสมองในหนูที่เป็นเบาหวาน
นักวิจัย : อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
คำค้น : antioxidant , cerebral blood flow , diabetic rats , endothelial dysfunction , intravital fluorescence microscopy , tetrahydrocurcumin , การไหลเวียนเลือดที่สมอ , สารต้านอนุมูลอิสระ , หนูเบาหวาน , เซลล์เอนโดทีเลียล , เตตระไฮโดเคอร์คิวมิน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080095 , http://research.trf.or.th/node/2915
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเตตระไฮโดรเคอร์คิวมิน (THC) ต่อการทำงานของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดสมองของหนูเบาหวาน โดยศึกษาในหนูวิสตาร์เพศผู้ น้ำหนัก 200-250 กรัม ชักนำหนูให้ เป็นเบาหวานโดยวิธีฉีดสารสเตรปโตโซโตซินเข้าทางหลอดเลือดดำขนาดความเข้มข้น 55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักตัว แบ่งสัตว์ทดลองแบบสุ่มเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม (CON) กลุ่มเบาหวาน (STZ) และกลุ่มเบาหวานที่ ได้รับสารTHC (STZ-THC) นำสารTHCขนาด 100 มก/นน ตัว 1กก. ละลายใน 0.01% TWEEN 20 ป้อนให้สัตว์กิน วันละ 1 ครั้ง ทำการทดลองหลังจากสัตว์ทดลองได้รับการฉีดสารละลายซิเตรทบัฟเฟอร์หรือสเตรปโตโซโตซินไปแล้ว 8 และ 24 สัปดาห์ พารามิเตอร์ที่ใช้ศึกษาได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือด ไกลโคซิเลทเท็ดฮีโมโกลบิน พลาสมา คอเลสเตอรรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ อัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองการเกาะติดของเม็ดเลือดขาวที่เอนโดทีเลียมภายใน หลอดเลือดดำขนาดเล็ก และการตอบสนองของหลอดเลือดต่อสาร endothelium dependent vasodilator (ACh) และ endothelium independent vasodilator (NTG) พารามิเตอร์สุดท้ายได้แก่การวัดระดับ superoxide anion ใน เนื้อเยื่อสมอง จากผลการทดลองพบว่าในหนูกลุ่มเบาหวานทั้ง 8 และ 24 สัปดาห์ มี ระดับน้ำตาลในเลือด ไกลโค ซิเลทเท็ดฮีโมโกลบิน พลาสมาคอเลสเตอรรอลและไตรกลีเซอร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่ม ควบคุมที่ช่วงอายุเดียวกัน ในหนูเบาหวานที่ได้รับสาร THC มีระดับระดับน้ำตาลในเลือด ไกลโคซิเลทเท็ดฮีโมโกลบิน พลาสมาคอเลสเตอรรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ ต่ำกว่ากลุ่มเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับอัตราการไหลเวียน เลือดที่สมองมีค่าต่ำ ขณะที่การเกาะติดของเม็ดเลือดขาวมีจำนวนสูงในหนูกลุ่มเบาหวานทั้ง 8 และ 24 สัปดาห์ ในหนู เบาหวานที่ได้รับสาร THC อัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองมีค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม เบาหวาน ขณะที่การเกาะติดของเม็ดเลือดขาวมีจำนวนต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มเบาหวาน ใน หนูเบาหวานมีความบกพร่องในการตอบสนองของหลอดเลือดสมองต่อสาร ACh และในกลุ่มเบาหวานที่ได้รับ THC พบว่า THC สามารถป้องกันความบกพร่องในการตอบสนองของหลอดเลือดสมองต่อสาร ACh นอกจากนั้นระดับสาร อนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อสมองของหนูเบาหวานมีระดับที่ต่ำลงเมื่อได้รับสาร THC โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้แสดง ให้เห็นถึงความผิดปกติในการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมในภาวะเบาหวาน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้เป็น ผลจากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดที่สูงผิดปกติเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดการความ บกพร่องในการทำงานของเซลล์เอนโดทีเลียมมีผลทำให้ปริมาณการเกาะติดของเม็ดเลือดขาวมีค่าเพิ่มขึ้น อัตราการ ไหลเวียนเลือดที่สมองลดลง และมีความบกพร่องในการตอบสนองต่อสารที่เป็น endothelium dependent vasodilator เป็นที่น่าสนใจว่าจากผลการทดลองครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าไม่เพียงแต่การให้สารเตตระไฮโดเคอร์คิวมินที่มี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะสามารถป้องกันการสูญเสียหน้าที่ของเอนโดทีเลียมที่เกิดจากภาวะเบาหวานแต่ยังอาจเป็น ทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ป้องกันการเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองโดยเฉพาะการขาดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานเรื้อรังได้ The antioxidant effects of long-term supplementation of tetyrahydrocurcumin (THC) on the cerebral endothelial dysfunction was investigated in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. Diabetes was induced in male Wistar Furth by intravenous injection of streptozotocin (55 mg/kg b.w.). The rats were divided into three groups: control (CON), streptozotocin (STZ) rats and streptozotocin rats supplemented with THC (STZ- THC). THC was supplemented by gavage feeding with 100 mg/kg BW. The experiments were performed at 8, and 24 weeks after injection of STZ. The metabolic parameters (blood glucose (BG), glycosylated hemoglobin (HbA1c), plasma cholesterol and triglycerine and cortex tissue superoxide anion were measured. To examine the endothelial function, leukocyte adhesion to the venular endothelium was evaluated by counting leukocytes labeled with rhodamine 6G. In addition, functional responses of cerebral arterioles to endothelium-dependent (acetylcholine;ACh) and -independent (nitroglycerin;NTG) agonists were measured in control non-diabetic and diabetic rats with or without THC supplementation. Moreover, the cerebral blood flow perfusion was evaluated using a laser Doppler flowmeter. The results showed that STZ-diabetic rats induced hyperglycemia with increase in the HbA1c, increase in the plasma cholesterol and triglycerine and cortex tissue superoxide anion. All of theses abnormal metabolic parameters could be improved by supplementing THC in STZ rats. The number density of adherent leukocytes was increased significantly in STZ-diabetic rats, but it was decreased in the cerebral blood flow perfusion, compared with control rats during different periods (8, and 24 weeks). In the STZTHC rats, the cerebral blood flow perfusion was significantly increased but the leukocyte adhesion was decreased, as compared to STZ group, both 8 and 24 week groups. Furthermore, the magnitude of vasodilation to ACh was significantly less in STZ-rats. Supplementation with THC significantly improved vasodilation in STZ rats. Response of pial arterioles to nitroglycerin was similar in control, STZ and STZTHC rats. In conclusion, long-term supplementation of THC could prevent the endothelial dysfunction induced by diabetes through decrease in leukocyte adhesion, improved endothelium dependent vasodilation and increase in cerebral blood flow perfusion. It was suggested that the antioxidant tetrahydrocurcumin might be a great therapeutic agent for preventing diabetic cerebrovascular disease.

บรรณานุกรม :
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล . (2554). ผลในการป้องกันของเตตระไฮโดเคอร์คิวมินต่อการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดขนาดเล็กของสมองในหนูที่เป็นเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล . 2554. "ผลในการป้องกันของเตตระไฮโดเคอร์คิวมินต่อการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดขนาดเล็กของสมองในหนูที่เป็นเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล . "ผลในการป้องกันของเตตระไฮโดเคอร์คิวมินต่อการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดขนาดเล็กของสมองในหนูที่เป็นเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
อัมพร จาริยะพงศ์สกุล . ผลในการป้องกันของเตตระไฮโดเคอร์คิวมินต่อการสูญเสียหน้าที่ของเซลล์ เอนโดทีเลียมในหลอดเลือดขนาดเล็กของสมองในหนูที่เป็นเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.