ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์
นักวิจัย : พันธนี พงศ์สัมพันธ์
คำค้น : Local stability , Malaria transmission models , Plasmodium Vivax malaria , reproduction rate , Thai-Myanmar border , ความเสถียรภายใน , ชายแดนไทย-พม่า , พลาสโมเดียม , อัตราการเจริญพันธ์ , แบบจำลองการระบาดของโรคมาลาเรีย , ไวแวกซ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080078 , http://research.trf.or.th/node/2912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อปรสิตสกุลพลาสโมเดียมมีทั้งหมดสี่ชนิด คือ พลาสโมเดียมไวแวกซ์ พลาสโมเดียมฟัลซิปารัม พลาสโมเดียมโอวาเล่ และพลาสโมเดียม มาลาริอี มียุงก้นปล่องเป็นพาหะในการแพร่ระบาดของโรค โรคมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ แตกต่างจากโรคมาลาเรยชนิดฟัลซิปารัมตรงที่คนไข้โรคมาลาเรียชนิดไวแวกซ์นั้นสามารถเกิด อาการไข้กลับได้ ช่วงระหว่างการเกิดอาการไข้กลับนั้น เชื้อปรสิตจะยังคงเหลืออยู่ในตับของ ผู้ป่วย เราสามารถจำแนกผู้ป่วยระยะนี้ว่าเป็นผู้ป่วยระยะที่มีเชื้อพักตัวอยู่ การระบาดเชื้อ พลาสโมเดียมไวแวกซ์ได้ถูกนำมาศึกษาโดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น แล้ว แบบจำลองได้รับการพิจารณาการระบาดของเชื้อ พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม และพลาสโมเดียมไวแวกซ์ ในประชากรไทยและพม่าตามชายแดนไทย-พม่า วิธีการของการจำลองเชิงพลวัตมาตรฐานได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของผลเฉลย ของแบบจำลองแต่ละแบบ เงื่อนไขของตัวแปรที่ทำให้เกิดความเสถียรภายในของจุดสมดุล ภายใต้ภาวะไร้โรค และสภาวะระบาดอย่างเรื้อรังได้นำมาแสดงในการศึกษาครั้งนี้ ผลลัพธ์ เชิงตัวเลขของแบบจำลองได้ถูกนำมาแสดง เพื่อใช้ในการสนับสนุนสมมุติฐานในการศึกษา ทั้งยังได้มีการแสดงให้เห็นว่าภาวะยุ่งเหยิงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริง ผลลัพธ์ ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แต่ละแบบนำไปสู่วิธีการควบคุมการระบาดของโรค การลด อัตราการกัดและการลดจำนวนของยุงเป็นตัวอย่างของแนวทางที่ช่วยในการควบคุมการ ระบาดของโรค ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคตนั้น ควรจะมีการพิจารณาการแปรผัน ตามภูมิอากาศและฤดูกาล Malaria is an infectious disease caused by the parasite genus Plasmodium. There are four species of this parasite causing human malaria, namely, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae. The primary vector for this disease is an infective female Anopheles mosquito. Plasmodium vivax malaria differs from Plasmodium falciparum malaria in that a person suffering from P. vivax malaria can experience relapses of the disease. Between the relapses, the malaria parasite will remain dormant in the liver of the patient, leading to the patient being classified as being in the dormant class. The transmission of P. vivax is studied by mathematical modeling. Furthermore, the model is developed by considering the transmission of P. falciparum and P. vivax malaria in a mixed population of Thais and migrant Burmese living along the Thai-Myanmar Border. The standard dynamical modeling analysis is used for determining the behaviors of solutions to each model. The conditions required of the parameters for the disease free and endemic equilibrium points to be local asymptotically stable are shown in this study. Numerical solutions are obtained to support the theoretical predictions. It is shown that the chaotic behaviors can only be achieved with unrealistic parameter values. The results of each model points to the ways for controlling the outbreak of disease. Reducing the bite rate and decreasing the number of mosquitoes are the exemplary ways for controlling the outbreak of disease in each model. In the future research, the model should be modified by taking into account about climatic variation and seasonal variability

บรรณานุกรม :
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . (2552). แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . 2552. "แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . "แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . แบบจำลองการระบาดสำหรับโรคมาลาเรียชนิดไวเวกซ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.