ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ
นักวิจัย : เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ
คำค้น : วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , อินเวอร์เตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , โคทม อารียา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743329609 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9863
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอวงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ โดยที่วงจรมีโครงสร้างใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการวงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ เข้ากับวงจรอินเวอร์เตอร์เสมือนต่อแบบวี ซึ่งมีข้อเด่นในการใช้เทคนิคการสวิตช์ช่วยลดปัญหากระแสฮาร์มอนิกทางด้านเข้าโดยมีวิธีการควบคุมที่ไม่ยุ่งยาก และการใช้สวิตช์กำลังร่วมกันระหว่างวงจรวงจรเรียงกระแสกับวงจรอินเวอร์เตอร์ทำให้เราสามารถใช้จำนวนสวิตช์กำลังในวงจรเพียง 6 ตัวเท่ากับอินเวอร์เตอร์แบบปรกติ สวิตช์กำลังที่ใช้จึงมีลักษณะเป็นแบบแพ็กเกจได้ ทำให้วงจรรวมมีความน่าเชื่อถือขึ้นและขนาดเล็กลง นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ์ยังได้นำเสนอการปรับปรุงรูปแบบการมอดูเลตสัญญาณขับนำสวิตช์ที่เหมาะสมกับวงจรอินเวอร์เตอร์และนำไปใช้ได้ง่าย รวมถึงการวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขผลของค่าเวลาประวิงที่เกิดขึ้นกับวงจรโดยรวม ผลการทดสอบวงจรโดยรวมแสดงให้เห็นคุณสมบัติที่ดีของวงจรอินเวอร์เตอร์ที่พัฒนาขึ้น โดยที่วงจรสามารถปรับปรุงรูปคลื่นกระแสด้านเข้าให้มีรูปร่างใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์ได้ ในขณะเดียวกันวงจรอินเวอร์เตอร์ก็สามารถทำงานได้ดีที่ค่าความเร็วและโหลดต่างๆ เหมือนวงจรอินเวอร์เตอร์แบบทั่วไป

บรรณานุกรม :
เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ . (2542). วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ . 2542. "วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ . "วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
เพิ่มศักดิ์ สุขศิริ . วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.