ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสารอนุพันธ์ของ Perylenes และสารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของเทโลเมอเรส เพื่อใช้เป็นสารต้านมะเร็ง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสารอนุพันธ์ของ Perylenes และสารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของเทโลเมอเรส เพื่อใช้เป็นสารต้านมะเร็ง
นักวิจัย : วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล
คำค้น : G-quadruplex , perylene , telomerase inhibitors , สารต้านมะเร็ง , สารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของ เทโลเมอเรส , สารอนุพันธ์ของเพอรีลีน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DBG5080015 , http://research.trf.or.th/node/2647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทโลเมอเรสเป็นเอนไซม์ที่จำเป็นต่อความสามารถในการแบ่งตัวอย่างไม่จำกัดของเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ เทโลเมอเรสเป็นเป้าหมายจำเพาะในการรักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากเซลล์ร่างกายโดยทั่วไป ไม่มีการแสดงออกของเอนไซม์นี้ ทำให้การยับยั้งเอนไซม์นี้ส่งผลต่อเซลล์มะเร็งเท่านั้น เทโลเมอเรสเป็นไรโบนิวคลีโอโปรตีนคอมเพล็กซ์ใหญ่ โดยการทำงานขึ้นอยู่กับสองส่วนสำคัญ ได้แก่ Telomerase reverse transcriptase (TERT) และ Telomerase RNA (TR) การแสดงออกของ TERT ในมนุษย์มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ในขณะที่การแสดงออกของ TR มักพบได้ทั่วไป กลุ่มวิจัยเรามีความสนใจที่จะเสาะหาสารต้านเทโลเมอเรสใหม่ เราได้เริ่มจากการจัดตั้งระบบการตรวจหาสารต้านเทโลเมอเรสที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ โดยเทโลเมอเรสที่ใช้ ได้มาจากการทำให้เซลล์เพิ่มการสร้างเทโลเมอเรสแบบชั่วคราว (Transient expression) จากพลาสมิดที่มียีน hTERT และ hTR เราได้พบปัญหาจากการทำ Direct telomerase inhibition assay และได้เสนอวิธี Fluorescent modified TRAP ที่เหมาะสมต่อการตรวจมากกว่า ในการค้นหาสารต้านเทโลเมอเรสในพืช เราพบว่าสารจากขิงสามารถลดการแสดงออกของ hTERT และ c-Myc โดยเมื่อบ่มสารสกัดขิงในชั้นเอทธิลอะซีเตตกับเซลล์มะเร็งปอด A549 พบว่าระดับของ hTERT mRNA และโปรตีนลดลง และโปรตีนหยาบที่สกัดจากเซลล์เหล่านี้ก็พบว่ามีการทำงานของเอนไซม์ที่ลดลงด้วย เรายังพบว่า สารอนุพันธ์เพอรีลีน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสารยับยั้งเทโลเมอเรสโดยเป็นตัวจับ G-quadruplex มีฤทธิ์ยับยั้งเทโลเมอเรสได้สองทาง โดยทางหนึ่งยับยั้งการแสดงออกของ hTERT และอีกทางหนึ่ง ทำได้โดยการเหนี่ยวนำให้เกิด G-quadruplex ของดีเอ็นเอที่ปลายเทโลเมีย ทำให้เทโลเมอเรสไม่สามารถเข้าไปจับกับปลายเทโลเมียได้ นอกจากนั้น เรายังได้พบว่าสารอนุพันธ์เพอรีลีน ยังมีผลต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีน Vascular endothelial growth factor (VEGF) เนื่องจากที่โปรโมเตอร์ของยีนนี้ มีดีเอ็นเอที่สามารถเกิด G-quadruplex ได้ ผลการทดลองทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสารจากขิงและสารอนุพันธ์เพอรีลีน ในการใช้เป็นสารต้านมะเร็ง Telomerase is essential for the unlimited replicative capacity of most cancer cells. Since most normal somatic cells do not express telomerase, inhibiting telomerase will affect only cancer cells. Therefore, it makes telomerase a specific target for cancer therapy. Telomerase is a ribonucleoprotein complex whose catalytic function depends minimally on two components: the telomerase reverse transcriptase (TERT) protein and telomerase RNA (TR). The expression of human TERT (hTERT) is well regulated, while expression of hTR is ubiquitous. Our research group is interested to find new telomerase inhibitors. We first established suitable and reliable telomerase inhibition assay, in which the source of telomerase was produced by transient expression of plasmids containing hTERT and hTR. We encountered the problems of doing direct telomerase inhibition assay and suggested a better alternative assay, the fluorescent modified TRAP assay. In search of telomerase inhibitors from plants, we found that ginger (Zingiber officinale) could suppress hTERT and c-Myc expression. The A459 lung cancer cells treated with the ethyl acetate fraction of ginger showed diminished expression of hTERT mRNA and protein, and crude protein extract of these cells had less telomerase activity. We also found that our synthetic perylene derivatives, the telomerase inhibitors in the class of G-quadruplex ligands, had dual inhibitory effects on telomerase: by suppressing hTERT expression in the cancer cells and preventing access of telomerase to its substrate by inducing G-quadruplex formation of the telomeric DNA. Since G-quadruplex motif is also found at the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene promoter, we investigated further whether our perylene derivatives could suppress VEGF expression and found that they could. These findings are useful for development of ginger extract and perylene derivatives as anticancer agents.

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล . (2554). การศึกษาสารอนุพันธ์ของ Perylenes และสารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของเทโลเมอเรส เพื่อใช้เป็นสารต้านมะเร็ง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล . 2554. "การศึกษาสารอนุพันธ์ของ Perylenes และสารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของเทโลเมอเรส เพื่อใช้เป็นสารต้านมะเร็ง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล . "การศึกษาสารอนุพันธ์ของ Perylenes และสารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของเทโลเมอเรส เพื่อใช้เป็นสารต้านมะเร็ง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล . การศึกษาสารอนุพันธ์ของ Perylenes และสารสมุนไพรที่ขัดขวางการทำงานของเทโลเมอเรส เพื่อใช้เป็นสารต้านมะเร็ง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.