ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้
นักวิจัย : วราทร เลิศวงศ์วีรชัย
คำค้น : โทรศัพท์เคลื่อนที่ , แฮนด์โอเวอร์ , ฟัสซีลอจิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743320245 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9213
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนออัลกอริทึมการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีที่มีประสิทธิภาพ (โดยเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่เป็นพารามิเตอร์ร่วมกับความแรงสัญญาณที่รับได้) เพื่อที่จะลดจำนวนการแฮนด์โอเวอร์ที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง ในขณะที่จำนวนการเรียกที่จะดร็อปยังอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่การลดจำนวนแฮนด์โอเวอร์ทำให้สมรรถนะของระบบโดยรวมดีขึ้นด้วย วิธีที่นำเสนอจะนำไปเปรียบเทียบกับ อัลกอริทึมที่ใช้กันอยู่ (Conventional algorithm) และอัลกอริทึมการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีที่ใช้ความแรงสัญญาณที่รับได้กับระยะทางจากสถานีฐาน ในการจำลองแบบในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อ้างอิงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม วิธีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเปลี่ยนเฉพาะซอฟต์แวร์ควบคุมการแฮนด์โอเวอร์ที่ตัวควบคุมสถานีฐานเท่านั้น ผลการจำลองแบบแสดงให้เห็นว่าวิธีที่นำเสนอที่ดีที่สุดคือ F-HYS ที่มี Inference ในรูปแบบที่ 1 โดยเหมาะสมกับเซลล์ที่มีอัตราส่วนการซ้อนทับ 0.8-1.0 (อัตราส่วนการซ้อนทับคืออัตราส่วนระหว่างรัศมีเซลล์กับระยะห่างระหว่างสถานีฐาน) โดยเมื่อพิจารณาสถานีเคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากสถานีฐานที่ให้บริการไปยังสถานีฐานข้างเคียง จำนวนแฮนด์โอเวอร์ลดลงในช่วงดังกล่าวถึง 34-40 เปอร์เซ็นต์จากอัลกอริทึมที่ใช้กันอยู่ และ 0-42 เปอร์เซ็นต์จากอัลกอริทึมการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีที่ใช้ความแรงสัญญาณที่รับได้กับระยะทางจากสถานีฐาน สำหรับระบบที่การเรียกมีการดร็อปเมื่อความแรงสัญญาณต่ำกว่าค่าเทรชโฮลด์ที่ยอมรับได้

บรรณานุกรม :
วราทร เลิศวงศ์วีรชัย . (2541). การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราทร เลิศวงศ์วีรชัย . 2541. "การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราทร เลิศวงศ์วีรชัย . "การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วราทร เลิศวงศ์วีรชัย . การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.