ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม
นักวิจัย : สรยุทธ ชื่นภักดี
คำค้น : มุสลิม , จาม (กลุ่มชาติพันธุ์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : วารสารอักษรศาสตร์. 36,1(ม.ค.-มิ.ย. 2550),112-127 , 0125-4820 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : แขกไทย - แขกเทศ ข้ามเขตความรู้
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้าไปในอาณาจักรจัมปา -- ความสัมพันธ์ของอาณาจักรจัมปากับราชอาณาจักรไทย -- บทบาทของมุสลิมเชื้อสายจามในสมัยอยุธยา -- มุสลิมจามในปัจจุบัน

จามเป็นชนชาติเก่าแก่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขตภาคกลางจนถึงตอนล่างของประเทศเวียดนามในปัจจุบันมีอาณาจักรของตนเอง คือ จัมปา ชาวจามเริ่มรับนับถืออิสลามเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 ภายหลังเมื่ออาณาจักรจัมปาถูกรุกรานจากเวียดนาม ชาวจามได้อพยพลี้ภัยเข้ามาโดยตั้งถิ่นฐานในประเทศรอบข้างรวมทั้งในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตั้งชุมชนของตนเองเรียนกว่า “ปทาคูจาม” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยาที่เรียกว่า “ปากคลองคูจาม” ชาวจามบางกลุ่มเข้ารับราชการในกรมอาสาจามมีบทบาทด้านการรบทางเรือ เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกมุสลิมชาวจามได้อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพมหานครแถบปากคลองนางหงษ์ ชุมชนขยายใหญ่ขึ้นภายหลังเรียกขานในนาม “ชุมชนบ้านครัว”

บรรณานุกรม :
สรยุทธ ชื่นภักดี . (2550). ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรยุทธ ชื่นภักดี . 2550. "ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรยุทธ ชื่นภักดี . "ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สรยุทธ ชื่นภักดี . ไทยมุสลิมเชื้อสายจาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.