ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : พิมพ์อาภา พันธุลี , วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ , ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ , อารยา พชรบัณฑิตย์
คำค้น : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ , ชุมชน , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 15,2(ก.ย. 2542),75-99 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์อาภา พันธุลี , วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ , ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ , อารยา พชรบัณฑิตย์ . (2542). เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์อาภา พันธุลี , วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ , ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ , อารยา พชรบัณฑิตย์ . 2542. "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์อาภา พันธุลี , วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ , ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ , อารยา พชรบัณฑิตย์ . "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พิมพ์อาภา พันธุลี , วรรณี ตั้งเสาวภาคย์ , ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ , อารยา พชรบัณฑิตย์ . เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.