ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทย
นักวิจัย : เกื้อ วงศ์บุญสิน , มัลลิกา คุณวัฒน์ , กาญจนา ปราบพาล , สุวาณี สุรเสียงสังข์ , โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ , ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ , แสงรวี เชาว์ปรีชา , เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย , ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
คำค้น : แรงงาน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , มหาวิทยาลัยชินวัตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 19,1(มี.ค. 2546),1-19 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8622
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :