ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน
นักวิจัย : พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
คำค้น : แรงงาน -- ไทย -- น่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 19,1(มี.ค. 2546),21-35 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . (2546). ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . 2546. "ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . "ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.