ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
นักวิจัย : พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ
คำค้น : การสื่อสาร , สื่อมวลชนกับบริการสังคม , การเลิกบุหรี่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารประชากรศาสตร์. 18,1(มี.ค. 2545),37-50 , 0857-2143 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเป็นมาของการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อ -- ทักษะและวิธีการที่สำคัญของการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อ -- ข้อจำกัดของการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อ

บรรณานุกรม :
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ . (2545). การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ . 2545. "การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ . "การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พัฒนาวดี ชูโต , วิไล วงศ์สืบชาติ . การเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.