ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม
นักวิจัย : วาทิต เบญจพลกุล
คำค้น : โครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชันโอเรียนเตด , ฮิวริสติกอัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 147-MRD-2540

โครงการวิจัยนี้เสนอการจัดเส้นทางวงจรเสมือนที่เหมาะที่สุดในโครงข่ายสื่อสารที่ให้บริการแบบคอนเนกชันโอเรียนเตดและต้องการระบบการจัดเส้นทางแบบกึ่งสถิตโดยใช้ฮิวริสติกกอัลกอริทึม ซึ่งพัฒนามาจากยีนส์นิติกอัลกอริทึม ทาบูเซอร์ช และอีโวลูชันนารีคอมพิวติง การจัดเส้นทางวงจรเสมือนพิจารณาจากความน่าจะเป็นที่แพ็กเกตเกิดการสูญหายในวงจรเสมือน เนื่องจากแพ็กเกตเกิดการบล็อกขึ้นที่บัฟเฟอร์ด้านขาออกของสวิตซ์ที่วงจรเสมือนผ่าน นอกจากนี้ยังได้เสนอวิธีการกำหนดคำตอบเริ่มต้นที่ใช้ในการค้นหาคำตอบที่เหมาะที่สุดของฮิวริสติกอัลกอริทึมสำหรับแก้ปัญหานี้ด้วยโดยกำหนดจากเซตของเส้นทางวงจรเสมือนที่ได้จากเทคนิคการจัดเส้นทางที่มีจำนวนฮอปน้อยที่สุดและเทคนิคการจัดเส้นทางที่มีโหลดน้อยที่สุด ผลการทดสอบการจัดเส้นทางวงจรเสมือนโดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึมสำหรับโครงข่ายทดสอบ พบว่าเส้นทางที่ได้จากการจัดเส้นทางโดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึมดีกว่าเส้นทางที่ได้จากการใช้เทคนิคการจัดเส้นทางที่มีจำนวนฮอปน้อยที่สุด และเทคนิคการจัดเส้นทางที่มีโหลดน้อยที่สุด โครงการวิจัยนี้ทำการเปรียบเทียบจำนวนรอบการประมวลผลของฮิวริสติกอัลกอริทึมในการจัดเส้นทางวงจรเสมือนเมื่อกำหนดจำนวนของเวกเตอร์แม่และเวกเตอร์ลูกไว้ต่างๆกัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนของเวกเตอร์แม่และเวกเตอร์ลูกสามารถลดจำนวนรอบการประมวลผลของฮิวริสติกอัลกอริทึมลงได้

บรรณานุกรม :
วาทิต เบญจพลกุล . (2541). การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาทิต เบญจพลกุล . 2541. "การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาทิต เบญจพลกุล . "การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
วาทิต เบญจพลกุล . การจัดเส้นทางที่เหมาะสมในโครงข่ายสื่อสารแบบคอนเนกชั่นโอเรียนเตด โดยใช้ฮิวริสติกอัลกอริทึม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.