ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : มนัส บุญประกอบ
คำค้น : เทคโนโลยีทางการศึกษา , สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 1,1(เม.ย. 2522),68-74 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนัส บุญประกอบ . (2522). ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัส บุญประกอบ . 2522. "ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัส บุญประกอบ . "ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
มนัส บุญประกอบ . ปัญหาการให้บริการของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.