ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะการจัดประสบการณ์ฝึกงานสำหรับนิสิตเทคโนโลยีการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะการจัดประสบการณ์ฝึกงานสำหรับนิสิตเทคโนโลยีการศึกษา
นักวิจัย : มนัส บุญประกอบ
คำค้น : การฝึกงาน , เทคโนโลยีทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 4,1(ก.ย. 2525),78-83 , 0125-2852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนัส บุญประกอบ . (2525). ทัศนะการจัดประสบการณ์ฝึกงานสำหรับนิสิตเทคโนโลยีการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัส บุญประกอบ . 2525. "ทัศนะการจัดประสบการณ์ฝึกงานสำหรับนิสิตเทคโนโลยีการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัส บุญประกอบ . "ทัศนะการจัดประสบการณ์ฝึกงานสำหรับนิสิตเทคโนโลยีการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
มนัส บุญประกอบ . ทัศนะการจัดประสบการณ์ฝึกงานสำหรับนิสิตเทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.