ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
นักวิจัย : ปิยะนุช สุจินตนารัตน์
คำค้น : วงจรพิมพ์ , การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8118
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์พื้นฐาน จากการแพร่สนามแม่เหล็กระยะใกล้และสนามไฟฟ้าจากการวัด โดยนำโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้ในกระบวนการรู้จำ การประยุกต์ใช้ทำโดยการนำสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่ออกมาจากแผ่นวงจรพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะรูปแบบแตกต่างกันมาเป็นตัวกำเนิดสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ทำการจำลองการแพร่สนามแม่เหล็กโดยใช้แบบจำลองระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวัด ซึ่งผลที่ได้ทั้งสองวิธีออกมาสอดคล้องกัน วิธีการประมวลผลภาพถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนโหนด และเวลาในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม โดยโครงข่ายประสาทเทียมที่ผ่านการเรียนรู้แล้วสามารถจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์เมื่อการวัดถูกรบกวนด้วยสัญญาณอิมพัลล์ได้ นอกจากนี้โครงข่ายประสาทเทียมถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการทำนายสนามไฟฟ้าระยะไกล โดยการใช้สนามแม่เหล็กระยะใกล้ที่ได้ จากการวัดจากแผ่นวงจรพิมพ์แต่ละชนิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ออกแบบแผ่นวงจร เพราะในการวัดแบบมาตรฐานนั้นยุ่งยาก เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องทำการทดสอบภายในห้องปิดกั้นไร้คลื่นสะท้อนที่ได้มาตรฐาน

บรรณานุกรม :
ปิยะนุช สุจินตนารัตน์ . (2549). การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะนุช สุจินตนารัตน์ . 2549. "การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะนุช สุจินตนารัตน์ . "การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ปิยะนุช สุจินตนารัตน์ . การจดจำและจำแนกชนิดของแผ่นวงจรพิมพ์จากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.