ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย
นักวิจัย : สมชาย ลำดวล
คำค้น : การศึกษา , ประเทศไทย , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG3710010 , http://research.trf.or.th/node/2334
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้มีการพัฒนา และมีศักยภาพที่สามารถทำการวิจัยในลักษณะการวิจัยข้ามชาติ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม จึงได้ทำการศึกษาวิจัย และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดของไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย” จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางการวิจัยไทย-ลาวที่เป็นรูปธรรม ผลจากการประชุมจะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการไทย-ลาว และพัฒนาความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศในอนาคต

บรรณานุกรม :
สมชาย ลำดวล . (2538). ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ลำดวล . 2538. "ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมชาย ลำดวล . "ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. Print.
สมชาย ลำดวล . ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการวิจัยลาวศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2538.