ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท
นักวิจัย : สมัชชาย ศรีนนท์
คำค้น : แพ็กเกตสวิตชิง (การสื่อสารข้อมูล) , โทรคมนาคม -- ปริมาณการใช้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741425023 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอการศึกษาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงที่สามารถรองรับเซลล์ที่มีระดับความสำคัญต่างกันได้ 2 ระดับ ในการที่จะทำให้สวิตซ์สามารถรองรับแพ็กเกตความเร็วสูงได้นั้นได้นำเทคนิคเอนเวโลปมาใช้เพื่อลดจำนวนครั้งของการสวิตซ์ หรือลดความถี่ในการแมตช์เส้นทางระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของสวิตซ์เทคนิคเอนเวโลปที่ใช้ในที่นี้มี 2 วิธีคือ การเลือกเอนเวโลปที่มี เซลล์ที่หัวคิว และการเลือกเอนเวโลปที่มีเซลล์บรรจุเต็ม แม้ว่าวิธีการทั้งสองดังกล่าวทำให้ค่าเฉลี่ยการประวิงเวลาเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาคอขวดได้ ซึ่งทำให้สวิตช์สามารถรองรับอัตราบิตของสายส่งที่เพิ่มสูงขึ้นได้ การที่จะทำใสวิตซ์สามารถรองรับเซลล์ที่มีระดับความสำคัญต่างกัน 2 ระดับได้นั้น วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนออัลกอริทึมการควบคุม ณ ขั้นตอนต่าง ๆ ของอัลกอริทึม iSLIP แบบดั้งเดิมจำนวนสามวิธี คือ อัลกอริทึมการควบคุมที่ request อัลกอริทึมการควบคุมที่ grant และ อัลกอริทึมการควบคุม accept โดยอัลกอริทึมทั้งสามที่เสนอนี้สามารถทำให้เซลล์ทั้ง 2 ระดับได้รับคุณภาพการให้บริการในเชิงของเวลาประวิงได้ตามต้องการโดยอาศัยกลไกการปรับพารามิเตอร์แบบความน่าจะเป็นในการกำหนดโอกาสการเข้าของเซลล์แต่ละระดับที่แตกต่างกัน ที่สำคัญกลไกดังกล่าวยังคงสามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการได้แม้ว่าสภาพทราฟฟิกมีการเปลี่ยนแปลงไป จากผลการทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่าการเลือกเอนเวโลปทีมีเซลล์ที่หัวคิว ให้ค่าเวลาประวิงที่ดีกว่าการเลือกเอนเวโลปที่มีเซลล์บรรจุเต็ม เมื่อเพิ่มขนาดความยาวเอนเวโลป พบว่าเวลาประวิงโดยเฉลี่ยที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย อัลกอริทึมทั้งสามที่เสนอสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการได้แม่นยำมากกว่าอัลกอริทึมเดิม คือ อัลกอริทึม prioritized iSLIP ในทุกๆ ช่วงของสภาพทราฟฟิก

บรรณานุกรม :
สมัชชาย ศรีนนท์ . (2549). การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมัชชาย ศรีนนท์ . 2549. "การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมัชชาย ศรีนนท์ . "การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สมัชชาย ศรีนนท์ . การพัฒนาสวิตซ์แพ็กเกตความเร็วสูงโดยใช้เทคนิคเอนเวโลปที่สามารถรับประกันคุณภาพการให้บริการสำหรับทราฟฟิก 2 ประเภท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.