ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมเสียงความถี่สูงในเบรกจานชนิดก้ามปูลอยโดยใช้วิธีการควบคุมแบบแอคทีฟ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมเสียงความถี่สูงในเบรกจานชนิดก้ามปูลอยโดยใช้วิธีการควบคุมแบบแอคทีฟ
นักวิจัย : ธีระ เจียศิริพงษ์กุล
คำค้น : active control , squeal , Stability
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4980185 , http://research.trf.or.th/node/2273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบและทดสอบการทำงานของระบบเบรกสำหรับรถยนต์สมัยใหม่นั้นได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ความพยายามดังกล่าวสามารถลดลงได้ถ้าเรามีต้นแบบของระบบเบรกที่ใกล้เคียงกับระบบเบรกจริงมากที่สุด เสียงที่เกิดระหว่างการเบรก (Squeal) นั้นเกิดจากการถ่ายเทพลังงานจากการหมุนเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน ความไม่เสถียรแบบไดนามิกส์ที่เกิดจากแรงเสียดทานเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นเหตุของเสียงดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเสียงความถี่ต่ำที่เกิดขึ้นระหว่าง 1-5 kHz โดยพยายามหาต้นแบบของดิสก์เบรกแบบก้ามปูลอยและพยายามควบคุมหรือกำจัดเสียงที่เกิดขึ้นโดยใช้การควบคุมแรงเบรกที่กระทำต่อผ้าเบรก นอกเหนือจากนี้ต้นแบบที่ได้ทำการศึกษาได้พิจารณาการเคลื่อนที่ของจานเบรก ผ้าเบรก และการเคลื่อนที่ของก้ามปูลอยอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้นำเสนอต้นแบบทางกลและทางคณิตศาสตร์ของดิสก์เบรกแบบก้ามปูลอย โดยแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกได้รับการจำลองให้อยู่ในรูปแบบของคูลอมบ์ และต้นแบบดังกล่าวยังถูกใช้เพื่อศึกษาการเกิดการสั่นสะเทือนด้วยตัวมันเอง (Self-Excited vibrations) อีกด้วย นอกเหนือจากนี้ระบบควบคุมแบบแอคทีฟโดยการใช้ Piezoceremics เพื่อเป็นทั้ง Sensor และ Actuator ยังถูกใช้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมเสียงในต้นแบบนี้อีกด้วย การควบคุมโดยวิธีการให้ระบบสูญเสียพลังงานที่มากที่สุดก็ได้ถุกนำมาใช้เพื่อควบคุมและลดเสียงที่เกิดขึ้น (Squeal) Considerable effort is spent in the design and testing of disk brakes of modern passenger cars. This effort can be reduced if refined mathematical-mechanical models are used for studying the dynamics of these disk brakes before prototypes are available. Disk brake squeal is a self-excited vibration resulting from the transfer of rotational energy to vibrating energy of brake components. Dynamic instability arising from the friction force is agreed to be the reason behind disk brake squeal. Intensive researches on low frequency squeal (noise between 1-5 kHz) have been carried out by the authors and this research is devoted to the modeling of the floating caliper disk brake and the suppression of brake squeal using active control in the normal braking force. The model includes the brake disk, housing, piston and brake pads. The floating nature of the caliper has also been taken into account. This research presents a mathematical-mechanical model of the floating caliper disk brake, which can be considered in terms of mass, spring, and damper with constant rotating speed. The friction between the brake pad and the disk, modeled by Coulomb friction law, is also considered here. This will be used to analyze the self-excited vibration in the following model. Furthermore, the active control using piezoceramic material for either sensor or actuator is introduced and applied to the model. The control by maximum dissipation is used to control this piezoceramic with the purposes of suppressing those vibrations.

บรรณานุกรม :
ธีระ เจียศิริพงษ์กุล . (2552). การควบคุมเสียงความถี่สูงในเบรกจานชนิดก้ามปูลอยโดยใช้วิธีการควบคุมแบบแอคทีฟ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ เจียศิริพงษ์กุล . 2552. "การควบคุมเสียงความถี่สูงในเบรกจานชนิดก้ามปูลอยโดยใช้วิธีการควบคุมแบบแอคทีฟ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ เจียศิริพงษ์กุล . "การควบคุมเสียงความถี่สูงในเบรกจานชนิดก้ามปูลอยโดยใช้วิธีการควบคุมแบบแอคทีฟ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ธีระ เจียศิริพงษ์กุล . การควบคุมเสียงความถี่สูงในเบรกจานชนิดก้ามปูลอยโดยใช้วิธีการควบคุมแบบแอคทีฟ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.