ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก
นักวิจัย : พชรพรรณ สุรพลชัย -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 28-มี.ค.-11
อ้างอิง : ใน: วนิดา เปาอินทร์, สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, ศุกระวรรณ อินทรขาว, ศริยา ประจักษ์ธรรม: บรรณาธิการ. ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ไอกรุ๊ป เพรส. หน้า 225-234.
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พชรพรรณ สุรพลชัย - . (). โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พชรพรรณ สุรพลชัย - . . "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
พชรพรรณ สุรพลชัย - . "โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, . Print.
พชรพรรณ สุรพลชัย - . โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; .