ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาพื้นที่และออกแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาพื้นที่และออกแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นักวิจัย : รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . (2554). โครงการศึกษาพื้นที่และออกแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . 2554. "โครงการศึกษาพื้นที่และออกแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . "โครงการศึกษาพื้นที่และออกแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2554. Print.
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . โครงการศึกษาพื้นที่และออกแบบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2554.