ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย
นักวิจัย : รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . (2554). โครงการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . 2554. "โครงการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . "โครงการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2554. Print.
รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล - . โครงการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2554.