ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น
นักวิจัย : สมหวัง ชัยกิตติวณิชย์
คำค้น : การกลั่น , วิศวกรรมเคมี -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , หอกลั่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนตรี วงศ์ศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389254 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

งานวิจัยนี้ได้เลียนแบบการทำงานของระบบควบคุมหอกลั่น โดยใช้โปรแกรมสปีดอัพ ระบบหอกลั่นเป็นการกลั่นแยกสาร 3 องค์ประกอบ คือ เบนซีน โทลูอีน และไซลีน การควบคุมหอกลั่นเป็นการควบคุมองค์ประกอบหนึ่งตำแหน่ง โครงสร้างการควบคุมที่ศึกษาคือ วิธี VD, VL และ LV ตัวแปรที่ต้องการควบคุมคือ สัดส่วนโดยโมลของสารเบาในผลิตภัณฑ์ยอดหอหรือของสารหนักในผลิตภัณฑ์ก้นหอ ระดับของเหลวในถังรีฟลักซ์ และระดับของเหลวในหม้อต้มซ้ำ สมรรถนะของแต่ละโครงสร้างเปรียบเทียบกันโดยใช้ค่าอินทีกรัล ของค่าสัมบูรณ์ของความผิดพลาด พบว่าโครงสร้างการควบคุมวิธี VD เป็นวิธีที่ดีสำหรับการควบคุมระดับของเหลว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ได้ทดสอบกับแบบจำลองหอกลั่นที่พัฒนาโดยใช้โปรแกรมแอสเพนพลัส (Aspen Plus) โปรแกรมสปีดอัพที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถปรับเปลี่ยนและใช้สำหรับการประเมินหา เมื่อใช้โครงสร้างการควบคุมอื่นๆ และใช้เทคนิคการควบคุมในขั้นสูง แบบจำลองของหอกลั่นสามารถเปลี่ยนจำนวนเทรย์ ตำแหน่งของเทรย์ป้อน และสามารถขยายให้มีการดึงผลิตภัณฑ์ออกด้านข้างได้

บรรณานุกรม :
สมหวัง ชัยกิตติวณิชย์ . (2540). การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง ชัยกิตติวณิชย์ . 2540. "การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง ชัยกิตติวณิชย์ . "การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สมหวัง ชัยกิตติวณิชย์ . การเลียนแบบสมรรถนะเชิงพลวัตของระบบควบคุมหอกลั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.