ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม
นักวิจัย : สมชาย เดโชธรรมสถิต
คำค้น : การสั่นสะเทือน , เครื่องจักรกล -- การสั่นสะเทือน , เฟือง -- การสั่นสะเทือน , สเปกตรัม , เซปส์ตรัม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ก่อเกียรติ บุญชูกุศล , ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746389092 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม โดยทดลองวิเคราะห์สัญญาณจากชุดทดลอง ซึ่งจำลองให้ชุดเฟืองมีการสึกหรอของซี่ฟันเฟือง และมีการเยื้องศูนย์ของเฟืองในระดับต่างๆ กัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สเปกตรัมของสัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟืองในสภาพปกติประกอบด้วย ชุดราฮ์มอนิกของ GMF และแถบความถี่ข้าง ขณะที่เซปส์ตรัมจะแสดงยอดสัญญาณที่ราฮ์มอนิกของเฟืองขับและเฟือง ตามที่มีแกมนิจูดระดับหนึ่ง ในกรณีที่ชุดเฟืองมีปัญหาการสึกหรอของซี่ฟันจะพบว่า การสั่นสะเทือนมีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม สเปกตรัมจะมี แถบความถี่ข้างที่สูงขึ้น พร้อมกับมีสัญญาณแถบความถี่กว้างและมีซับราฮ์มอนิกของ GMF เพิ่มขึ้น ส่วนราฮ์มอนิกของเฟืองขับที่สึกหรอจะมีแกมนิจูดสูงขึ้น แต่ราฮ์มอนิกของเฟืองตามกลับมีแกมนิจูดลดลงแตกต่างกัน ในกรณีที่ชุดเฟืองมีปัญหาการเยื้องศูนย์เพิ่มมากขึ้นจะพบว่า การสั่นสะเทือนอาจมีระดับสูงขึ้นหรือลดลง สเปกตรัมจะมี แอมพลิจูดของแถบความถี่ข้างและแอมพลิจูดของความถี่การหมุน ของเฟืองที่เยื้องศูนย์เพิ่มสูงขึ้น แต่การเพิ่มของแอมพลิจูดดังกล่าวมีรูปแบบไม่ชัดเจน ขณะที่ยอดราฮ์มอนิกของเฟืองที่เยื้องศูนย์มีขนาดสูงขึ้นเด่นชัด เมื่อเทียบกับเฟืองปกติ

บรรณานุกรม :
สมชาย เดโชธรรมสถิต . (2540). การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย เดโชธรรมสถิต . 2540. "การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย เดโชธรรมสถิต . "การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สมชาย เดโชธรรมสถิต . การศึกษาการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนของชุดเฟือง ด้วยสเปกตรัมและเซปส์ตรัม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.