ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในทัศนะของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในทัศนะของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์.
นักวิจัย : ณัฐญา ลิปิพันธ์ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐญา ลิปิพันธ์ - . (2522). สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในทัศนะของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์..
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ณัฐญา ลิปิพันธ์ - . 2522. "สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในทัศนะของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์.".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ณัฐญา ลิปิพันธ์ - . "สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในทัศนะของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์.."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2522. Print.
ณัฐญา ลิปิพันธ์ - . สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกกับการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ในทัศนะของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์.. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2522.