ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
นักวิจัย : รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , อรอุมา ซองรัมย์ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , ไพลิน ศรีสุขโข , วีระ นิยมวัน , นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : ธาลัสสีเมีย -- การวินิจฉัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตนา สินธุภัค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741318065 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7375
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , อรอุมา ซองรัมย์ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , ไพลิน ศรีสุขโข , วีระ นิยมวัน , นิกร ดุสิตสิน . (2546). คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , อรอุมา ซองรัมย์ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , ไพลิน ศรีสุขโข , วีระ นิยมวัน , นิกร ดุสิตสิน . 2546. "คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , อรอุมา ซองรัมย์ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , ไพลิน ศรีสุขโข , วีระ นิยมวัน , นิกร ดุสิตสิน . "คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
รัตนา สินธุภัค , เขมิกา ยามะรัต , อรอุมา ซองรัมย์ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , ไพลิน ศรีสุขโข , วีระ นิยมวัน , นิกร ดุสิตสิน . คู่มือการตรวจคัดกรองเลือดธาลัสซีเมียเบื้องต้น ภาวะพร่องเอ็นไซม์ จี6พีดี การให้ความรู้และการให้การปรึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.